TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
CÍMLAP
 
Szerkesztőség beszélgetések
 
HÍREK -POLITIKA
 
CIVIL VÉDERŐK
 
CIVIL ELLENÁLLÁS
 
MUSTRA
 
A SZELLEM HATALMA
 
ÁLDOZATOK
 
PÁRTOK
 
AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK
 
Kapcsolatfelvétel
 
Impresszum

Rovat szerkesztő:

Audie

elérhetőségünk:  

  terrainc88@gmail.com

 

 
TEMP
 
A szerk
 
MNA

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

Az örömködőknek

forrás: Jövőnk.info  2010.09.07. 08:45

A Magyar Nemzeti Arcvonal nem befogadó és rendszerén belül nem tűr meg különbözőségeket, más irányultságot. Minden vonatkozásban egységes, minden más irányultsággal szemben elutasító, esetleg semleges. Irányító erő, ezért alapelvárás a teljes összhang minden politikai, ideológiai és vallási kérdésben. Az ilyen jellegű együttműködésre csak kevesen képesek, ezért az alkalmasság elbírálása hosszú ideig eltarthat, és igen kemény próbákat kell kiállnia a tagjelöltnek. Az Arcvonal alá rendelt Népi Akciócsoportok tagjaival szembeni elvárások alacsonyabbak, de még így is meghaladják az egyszerű emberek által teljesíthetőeket. Az Akciócsoportok létszáma ezért növekszik, de nem válhat egy általános jellegű nemzeti mozgalommá a megkövetelt eszmeiség elfogadása miatt. A Vezetőségi Értekezlet tételei az Arcvonalra és az Akciócsoportokra kötelező erejűek, az EMM vonatkozásában esetleg figyelembe vehetőek. Az EMM vezetését alkotó Arcvonal tagság ezeket a tételeket erővel nem érvényesítheti az EMM vonatkozásában, mert annak mások a működési alapjai, viszont az Arcvonal keretén belül rájuk is vonatkozik. De ez az EMM keretén belül épp olyan személyes ügyük, mint bármelyik más személynek, vagy csoportosulásnak a saját meggyőződése (mely viszont - mint fent megfogalmaztuk - nem lehet ellentétes a közös nevező tételeivel). A Határozat teljes szövegének ismeretében nyilvánvalóvá válik a fejlődés lehetősége, és a jövő kihívásaira adott válaszaink jellege. A társadalmi építkezés megkezdődött, és minden ezt a célt szolgálja. Kizártunk minden megosztottsági tényezőt, a részkérdések főkérdésé emelésének lehetőségeit. Marad a végső cél, népünk és nemzetünk szolgálata. A legeredményesebb szolgálata, óvása, védése, nagy tettek végrehajtására késztetése.

A hétvége tanulságai

forrás: Jövőnk.info  2010.09.03. 09:10

Népünk, nemzetünk azonban hatalmas kincsekkel rendelkezik, és olyan tulajdonságokkal, amely felgyorsíthatja a folyamatokat. Az a legrosszabb a másik oldal szolgáinak, hogy nincs ellenségük. Nem okolhatnak senkit, nem mutogathatnak senkire. Nincs hibás, nincs ok-okozat. Egyszerűen csak magukat hibáztathatják. Maguk az ok és okozat. Önmaguk bűnei alatt omlanak össze. A dolgok egyszerűen csak megtörténnek. Mert valaki, vagy valami úgy akarja. A láthatatlan, a legnagyobb. A mindenét elvesztő cionizmus viszont önnön lényéből adódóan ragaszkodik hatalmához, és mindenkit be is áldozna érte, illetve bárkit feláldozna érte. Ez a hatalmas változás sarokpontja. Ez az a baj, a veszély, melyet sokan éreznek. Ez az a veszély, mely ott lappang mindenhol. Fenyegetően vár a sötétben, hogy kiszabaduljon. Valóban sok emberrel sikerült beszélnem, sok véleményt hallgattam meg az elmúlt napokban. Ezzel a problémával egyre többen, egyre világosabban tisztában vannak. Csak keresnek, hogy lehetne megoldani ezt a problémát. Mi már megkerestük, és megtaláltuk a saját megoldásunkat, amellyel hitünk szerint a nemzetet menthetjük meg. Ez pedig egyre több embernek a biztos pontot, a biztos hátteret jelenti. Érzik, nincsenek egyedül, hogy van valami mögöttük, ami biztonságot ad a mindennapok viszontagságaihoz. Viszonyítási pont, merre tereljék az életüket. Büszke voltam bajtársaimra, vezetőmre az elmúlt évek, évtizedek kitartásáért, munkájáért. Mert már senkit sem kellett agitálni, hanem csak tájékoztatni. Az emberek már nem ellenségesen jönnek, hanem érdeklődve. És ez nagyon jó érzés volt.

Értékítéleteink alapjai

forrás: Jövőnk.info  2010.08.30. 12:34

Az ismert és az elmúlt időkben meghatározó szerepet játszó ideológiák ideje lejárt. Egyik sem volt képes megoldani az emberiség súlyos gondjait. Ezért értékítéleteink nem ideológiai alapokra, hanem erkölcsi alapokra épülhetnek, és az erkölcsiséget elismerve, valamint az erkölcstelenséget elutasítva nyilvánulhatunk meg. Az ősi erkölcsi értékrend mindig az életet szolgálja, mégpedig úgy, hogy az érett értelmű, erős erkölcsű, ideális ember -mint isteni teremtmény- önerejéből képes legyen megvalósítani az ideális élet feltételeit. Lassú építkezés ez, és értékítéleteink ennek az építkezésnek a segítőit, illetve akadályozóit minősíti az alábbi kitételek alapján. Minden politikus, politikai rendszer, világnézet és ország elbírálásakor korunk három tudat, lélek és közösségromboló tényezőjének elfogadását, vagy elutasítását vesszük figyelembe. Tudatában vagyunk annak, hogy sok értékes és felemelő tényező is jelen van világunkban, de ezeket addig nem vehetjük figyelembe, míg a mindent leromboló, lerontó három tényezőt nem tettük a helyére (a legfontosabbak közé), és vele együtt az értékelésünk tárgyát, vagy személyét oda, ahova való.

Provokációs terv az MNA ellen?

forrás: Jövőnk.info  2010.08.27. 12:37

A hatalom nem buta, helyzethez mérten választja meg eszközeit. Egy kisebb radikális csoportot egyszerűen begyűjt, bizonyítékot is gyárt, ha kell. A nagyobb, de demokratikusabb szervezetet belülről bont meg, lejárat, szétzilál. Más esetekben zsarol, vádalkut köt, csendben visszaszorít. Az Arcvonal kezelése a fentiek miatt különösen kockázatos, ezért jól előkészített munkát igényel. Helyzetelemzést, felmérést (megfigyelés, a lehetőségekhez mért beépülés), lehetőségek vizsgálatát, várható siker szondázását, provokációt, hazugságot, erőt és diktatúrát. Amit az alábbiakban vázolunk, egy lehetséges provokációs folyamat. Nem egy biztos, bizonyított elmélet, de a hatalom ilyen stílusú munkája elképzelhető, sőt esetünkben valószínűsíthető. ... Az újabb szondázás tárgyköre a rendőrök lettek. Az alsóőrsi támadás ellentmondásai mindenképpen mögöttes tényekről árulkodnak. Maszkos, golyóálló mellényes támadó, aki aztán állítólag főbe lövi magát. A fekete terepjáró (itt is!), amit a szemtanúk „rosszul láttak”. Tanúk, akiket meg sem hallgatnak. És a többi ellentmondás. A lényeg, hogy meghal egy rendőr, és egy ártatlan áldozat. Ezúttal bejött, a rendőrökkel (egyelőre még) a társadalom szolidáris. Még a sünözők is. Tehát az eredeti forgatókönyv szerint a cigányok helyére rendőrök kerülnek. Akikre rátámadnak a szélsőségesek, vagy csak egy szimpla igazoltatás kapcsán tűzharcba keverednek velük. Kovács és Szabó rendőr hősi halott lesz, és lehetőleg civil áldozatot is produkálni kell. A militáns szélsőségesek pedig rögtön köztörvényes bűnözővé, rendőrgyilkossá válnak. Ezután el lehet kezdeni a szervezet jól előkészített felszámolását, mellyel már a társadalom sem szolidáris. Így az eszkalálódás veszélye lecsökkentve, az utolsó ellenállási góc (reményeik szerint) felszámolható.

ERŐ - NYUGALOM - SZERETET

SZRTI - Fort András  2010.08.27. 10:32

Harcosok, asszonyok és gyermekek. No és a lovak... AZ MNA ÍGY ÜNNEPEL Bőny 2010. aug.20.-21. - Helyszíni riport Az Arcvonal családi hétvégéje, a bőnyi Központi Táborban. - A "Vándorsólyom" ifjúsági tábor keretében ...''A NYUGALOM SZIGETE - HŰSÉGES LOVAINK... - ÉLŐ PÁRHUZAM A MAI IDŐK, ÉS SZENT ISTVÁN KORA KÖZÖTT... - TÁBORI ÉJSZAKA... - A BAKONYI BETYÁROK MÉG MINDIG LÉTEZŐ BECSÜLETE...''...''A hely gyönyörű, az erdő varázslatos, de a táborlakók mégsem zavarják meg nagyon az élővilágát. Ők már megtanulták tisztelni az állatokat, a természetet, mint, ahogy egymást is, az embereket. És megtanulták az alázatot; a természeti környezetük, s népük, hazájuk iránt...''

Harcunk

SZRTI - Audie  2010.07.22. 20:53
A kamera másik oldaláról nézve a napi munkát, legalább olyan felemelőnek, keménynek, de izgalmasnak éreztem a feladatokat, s hogy köztük lehetek, mint azok akik, izzadságukat hullatva, tétték próbára erejüket, képességeiket. A mostani tábor ismét nem egy volt a sok-sok meghírdetett, nyári sátoros henyélésről, piálással, napozásssal egybekötött semmittevésről szóló, üssük-agyon-az-időt-valamivel rendezvények közül . Nem is így hirdették meg, s nem is azok, akik az efféle bevétel- orinetált, lagymatag szórakoztató eseményeket szokták. Ez az Arcvonal rendezvénye volt. Én itt férfiakkal találkoztam, akik nem nyavajogtak, nem henyéltek, akik, ha kellett gyorsan ellátták sérüléseiket, és folytatták a kiképzést. Sőt sérüléseikre büszkék voltak, talán épp azért, mert harcban, vagy küzdelemben szerezték. Ez a tábor a harcról szólt. A test és a szellem harcáról. Aki ezt nem értette meg,  az a sebeit nyalogatja, és sír a mama szoknyája mellett. Ám aki ezt megértette – és szinte mindenki megértette! – megerősödve, tudását gyarapítva, büszként tért haza. A tábor a felkészülésről,  az élet tiszteletéről, a bajtársiasságról, a fel nem adásról és kitartásról, valamint a szellem és a hit erejéről, s nem utolsó sorban a bizalomról szólt. Egyszóval a harcrunkról! Harcról a gonosz és az igaz között, a jó és a rossz között, a sötétség és a fény között.

Nyílt levél a tábor miatt nyafogóhoz

forrás: Jövőnk.info  2010.07.22. 17:06

... Olyan tűz lobbant fel ezeknek az embereknek a szemében, amit csak az érezhet és láthat, aki tudja, mi a harc, mi a küzdés. Márpedig sorkatonaság ide, csoportosulások oda, a harcos lélek kiveszőben van errefelé. Ők pedig megtapasztalták, milyen oroszlánként küzdeni. Aki enyhe pofozgatásra vágyik, járjon el valami lagymatag edzőterembe. Aki komolyan gondolja, keresse meg azokat, akiktől komolyan tanulhat. De soha ne kelljen egy magyarnak azt átélni, mint Szögi tanár úrnak, hogy úgy vernek agyon, mint egy tehetetlen állatot, akár egy disznóvágásban. Ha már halni kell, akkor támadj, és küzdj! Ess el férfiként, magyarként. Ez halt ki innen, és mi ezt fogjuk feltámasztani. Mert ha nem, akkor végünk van. Amikor egy cigány ordítozik, mindenki elfordul. Amikor egy tanárt vernek, mindenki csendben van. Amikor egy doktornőt vernek, a betegek elmennek a váróból. Meddig mehet ez? Mikor jön el az idő, amikor az utolsó magyart a kutyák elé dobják vacsorának? Vagy megtanultok küzdeni, vagy végetek van!

Nyílt tábor - Tábor női szemmel

forrás: Jövőnk.info  2010.07.20. 20:46

Csütörtök délután el tudtunk szakadni egy kicsit a tennivalóktól, így kaptunk önvédelmi oktatást. A "támadónk" először zavarban volt, mondván még sosem támadott meg nőt, de azért igyekezett valós élethelyzetet teremteni, tehát enyhe ellenállásra nem engedett el minket, mondván, tapasztaljuk meg, éles helyzetben sem elég kíméletesen próbát tenni a szabadulásra, mert akkor még nagyobb bajba kerülhetünk. A támadó sokszor nem számít ilyen ellenállásra, hanem csak hátrálásra és rángatásra, ezért fontos a meglepetés erejét kihasználnunk, s olyan csapást mérni a lágy részekre, ami egy kis előnyhöz juttat minket a menekülés során. Ezután airsoft fegyverrel célba lőttünk, megtanulva a helyes fegyverfogást és testtartást is. Az amazonképző tanfolyamot elég sikeresnek értékeltük, bár még érdemes lesz gyakorolni, hogy a tanult fogások jobban berögződjenek, ösztönössé váljanak. ... Mi, nők háttérmunkánkkal járultunk hozzá a tábor sikerességéhez, a nagyobb rész a férfiakra esett. Ők az ország különböző területeiről érkeztek, több esetben egymást segítve, az utazást és a szükséges eszközök eljuttatását is közös összefogással oldották meg. Családapákról, dolgozó emberekről van szó, akik meg tudták, meg is akarták oldani a majdnem egyhetes programon való részvételt. Az elkötelezettség, a mindenkori helytállás kiváló példája ez. A bajtársak elméleti és gyakorlati tudása nagyban hozzájárult ismereteink bővüléséhez. A különböző problémák átbeszélése, a közös tábori programok szervezése révén is az összetartozás, a bajtársiasság érzete gazdagította mindannyiunk szívét.

Nyílt tábor - Beszámoló a Szellemi Harc előadásról

forrás: Jövőnk.info  2010.07.20. 20:37

A nyílt tábor pénteki napján a közelharci küzdelem után (amikor már mindenki megkapta a jól megérdemelt pofonokat a fizikai felkészültségének és szellemi állapotának megfelelően) sor került ifj. Győrkös István előadására „Szellemi Harc” címmel. A leírt anyagokat kiegészítette a legfrissebb politikai eseményekből levonható és az egybegyűlteket is foglalkoztató kérdésekkel, tanulságokkal is. A többség az első naptól részt vett a tábor foglalkozásain, így az intenzív harci felkészítések, a testet gyötrő de a lelket megtisztító megpróbáltatások megalapozták a szellemi felkészítést is. Talán mindezek miatt érezhette át a hallgatóság, hogy az elhangzottak időszerűek és idővel egyre fontosabbá válnak majd. Az idő egyre inkább azt igazolja, hogy a szellemi síkon is harcoló harcosok közössége egyre inkább ehhez a harcos egyházhoz lesz hasonlatos. Az előadó kihangsúlyozta, hogy a harcnak a szeretetből kel fakadnia (hiszen az igazságért nem is lehet harcolni másként), Istenért, a szeretteinkért, az egész közösség érdekében. Ennek a harcnak a részeként el kell utasítania a negatív erőket (gyűlölet, harag, varázslás, jóslás, spiritizmus, stb.). Fel kell ismernie az embernek a sötétség csapdáit, és egyben harcolnia kell azokkal, akik a sátáni erők felhasználásával küzdenek az igazság ellen (a sötétség rabjává lett zsidóság, az ő kiszolgálóik, a romlott és erkölcstelen világ). István többször visszatért a bibliai alapokhoz, és gördülékenyen, idegen szavakat mellőzve beszélt egy rendkívül nehéz és összetett témáról, problémakörről. Tartalmas, felemelő és tanulságos lezárása volt ez a pénteki napnak.

Nyílt Tábor - Gunhard beszámolója

Gunhard  2010.07.20. 20:30

A kihalt laktanyaépület egyik termében lettünk elszállásolva. Lepakoltunk és megismerkedtünk a többi Bajtárssal, akik az ország minden szegletéből érkeztek a Táborba. Nem sokkal később kezdetét vette az első foglalkozás, egy három órás küzdősport edzés. Kiképzőink sokrétűségének köszönhetően vegyes volt a tananyag, de leginkább a Box és Kempo elemek domináltak. Az edzés végén szabad küzdelemre került sor, ahol nem finomkodtunk egymással. Az este folyamán a frissen kijelölt rajparancsnokok vezetésével felállt az éjszakai őrség. A kiképzők felhívták a figyelmünket, hogy legyünk éberek, mert bármi megtörténhet. Ez a dolog be is igazolódott. A szakaszunkat éjjel egy óra körül támadás érte; a körletünkben három „kézigránát” landolt. Mivel az őrség nem riadóztatott, ezért a következő napunk úgy indult, hogy az egész csapat megkapta a büntetését: fekvőtámasz, guggolásból felugrás, stb.

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

 
NAVIGÁTOR
Kultúra: Árnyék és Ragyogás
Zöld:  Csodálatos Világ
Tudomány: AURORA
Jövőnk.Info
 
LEGFRISSEBBEK
Ismét randalíroztak a zsidó telepesek - KÜLFÖLD
Készül az újabb provokáció - JÖVŐNK
Demonstrációs felhívás - OTTHONVÉDŐK
Kavics az égben 4. - KULTÚRA
TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról - JÖVŐNK
Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze! - CIKK
A polip karja - Jövőnk
Anyuúúú! - CIKK

Állatvédőrség - ZÖLD

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok? - CIKK
MEGHÍVÓ - BELFÖLD
Megerőszakoltak és megöltek egy bahrain-i költőnőt - KÜLFÖLD
A MOCSOK ELBORÍT - CIKK
Demokratikus népirtás - CIKK
Hontalanok 1-6. - KULTÚRA
Bűneik a fejükre visszaszállnak... - CIKK
600. - KULTÚRA
Aki szelet vet, vihart arat! - CIKK
ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ - CIKK
Tanmese - GÖRBE TÜKÖR
Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - SZEMEZGETŐ
Egy füst alatt? - KÜLFÖLD
Kezdeti stádiumban gyógyítható a rák! - POSTÁNKBÓL
Vicc - Lóverseny - GÖRBE TÜKÖR
A Hit Gyülekezetének karmaiban - SZEMEZGETŐ
EGYIPTOM NEM AKAR GÁZT ADNI IZRAELNEK - KÜLFÖLD
Különleges érzékelés - TUDOMÁNY
A vakvezető munkakutyák társadalmi elfogadottsága - ZÖLD
Tavaszi tudnivalók a kutyás gazdáknak - ZÖLD
Emberi felelőtlenség - ZÖLD
HELL... - SZEMEZGETŐ
Majd ha Japán összeomlik... - KÜLFÖLD
Robin Hood Akciócsoport - FELHÍVÁS - OTTHONVÉDŐK
A bajok forrása 2. - POSTÁNKBÓL
A bajok forrása 1. - POSTÁNKBÓL
A Jobbik sajnálatos válságának okairól - CIKK
Célkeresztben: A bankok - a pénz urai X. - MEGOLDÁSOK
Háború a bolygó ellen - TUD-TECH
A tények makacs dolgok Orbán elvtárs - CIKK
Éhezés és düh - CIKK
Egészségmegőrzés az ősi hagyományok alapján - MSZ
Előkészületben a "Lex Lázár"? - SZÉKELY MAGYAR NEMZETŐRSÉG

 

 
HIRDETÉS
 
KÉSZÜLŐBEN
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!