TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
CÍMLAP
 
Szerkesztőség beszélgetések
 
HÍREK -POLITIKA
 
CIVIL VÉDERŐK
 
CIVIL ELLENÁLLÁS
 
MUSTRA
 
A SZELLEM HATALMA
 
ÁLDOZATOK
 
PÁRTOK
 
AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK
 
Kapcsolatfelvétel
 
Impresszum

Rovat szerkesztő:

Audie

elérhetőségünk:  

  terrainc88@gmail.com

 

 
TEMP
 
A szerk
 
ESEMÉNYEK, HÍREK

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

VÉSZ Nyíltlevele

VÉSZ  2010.02.05. 20:24
2010. február 4.-én délelőtt, két nappal a lakóingatlanok árverezési és kilakoltatási tiltását tartalmazó kormányrendelet hatálybalépése után, konkrét ügy kapcsán telefonbeszélgetést folytattam egy mezőtúri önálló bírósági végrehajtóval (neve, címe nálam), amelynek során közölte, hogy a bírósági végrehajtókra nem vonatkozik az április 15-ig szóló moratórium.  Nem tudjuk, bele vannak-e rejtve jogi kiskapuk a rendeletbe, de figyelmeztetjük a Végrehajtói Kamarát: Ne próbáljon szembehelyezkedni a társadalmi akarattal. Mert hiába kapott brutális törvényi védelmet, sem törvény, sem jogi kiskapuk, sem rendőrség, sem semmilyen hatalom nem fogja tudni megvédeni a népharagtól, ha a tiltás ellenére folytatja a lakóingatlanok árverezését és a kilakoltatásokat. A társadalmi akarat pedig az, hogy április 15-ig semmilyen jogcímen ne lehessen lakóingatlanokat elárverezni és azokból embereket kilakoltatni – összhangban a kormányrendelet nyilvánosságra hozott szándékával. A társadalom szemében tökéletesen mindegy, hogy végrehajtóval, vagy végrehajtó nélkül történne az árverezés és a kilakoltatás.

Mit csinál a Chabad-Lubavics Magyarországon?

forrás: Kuruc.info  2009.12.15. 20:27

"Van abban valami mélységes irónia, hogy a Chabad-Lubavics mozgalom az egész világra kiterjedő, messianisztikus célokat követ, miközben alig titkolja a gójokkal szembeni előítéleteit. A középkori zsidó teológusok - elsősorban is a 12. századi Spanyolországban tevékenykedő költő és filozófus, Judah Ha-Levi, valamint a misztikus judaizmus irányzatát képviselő Judah Loew, aki a 16. századi Prágában élt - megkísérelték a zsidók kiválasztottság eszméjét nem spirituális, hanem faji alapokon igazolni. Ez az elképzelés - magyarán, hogy a zsidókban van valami különlegesség, melynek következtében felsőbbrendűek a gójoknál - ismét megjelent egészen szélsőséges formában Shneur Zalman judaista teológus műveiben, aki az oroszországi (de 1772 előtt Lengyelországhoz tartozó) Liadiban alkotta műveit. (1745 és 1812 között élt - P.O.) Ő tekinthető a Chabad-Lubavics mozgalom megalapítójának. Tanításai szerint a zsidók és a gójok alapvetően különböznek, mert csak a zsidók lelke tekinthető isteni eredetűnek. Ami a gójokat illeti, Zalman a következőket jelentette ki: "az ő lelkük teljesen más, alacsonyabb rendű, sőt ördögi eredetű, és a megváltásra a gójoknak semmi esélyük."

Kitörés kereszt

Olvasóink küldték  2009.12.13. 21:31

Valamelyik retek zsidócsahos vette a fáradságot, és elfűrészelte a kitörés kereszt 2 colos csövét,és eltávolította a dátum betűit is.Zsidó ekkora munkát nem öl bele az egészen biztos.Nem az a faj(ta)!A kereszt fellelhető Nagykovácsi és Telki között, a zöld háromszög turista út mentén, kb. félúton.

Azóta a küldött képen látható sírhelyet is meggyalázták !

AZ OTP JELZÁLOGBANK ÉS AZ ERSTE BANK LEKERÜL A FEKTELISTÁRÓL

forrás: VÉSZ  2009.12.10. 20:09

Változatlanul követeljük a feketelistán megmaradt bankoktól és hitelvállalkozásoktól az árverezési és kilakoltatási moratóriumot, a pénzintézetek egyoldalú szerződésmódosítása vagy más vis maior ok miatt fizetésképtelenné, vagy csökkent fizetésképességűvé vált, de együttműködési készséget bizonyító adósok egyetlen otthonára vonatkozóan. Súlyos értelmezési probléma mutatkozik az adósok együttműködési kötelezettségére vonatkozóan. Ez a kötelezettség ugyanis nem arra irányul, hogy az adósok, saját megnyomorodásuk árán is kötelesek mindent megtenni a hitelező bank extraprofitja érdekében, hanem arra, hogy a hitel visszafizetése érdekében együtt kell működniük. Ma Magyarországon, sok év bűnös politikája következtében a túlélés lett a tényleges tét, a családok, a gazdasági társaságok, sőt az állam számára is. A bankoknak is le kell szállítaniuk igényeiket erre a szintre, mert nem vonhatják ki magukat annak a népnek a sorsából, nehézségeiből, amely nép körében egyébként hasznot húzva tevékenykednek. Az adósokkal szemben csak olyan követelésekkel léphetnek fel, amelyeknek az adósok, életük egészséges vitelének sérelme nélkül eleget tudnak tenni.

KÖZELLENSÉG BANK

forrás: VÉSZ  2009.12.10. 19:58

A nemzetközi és hazai pénzügyi körök által mesterségesen gerjesztett pénzügyi válság feloldhatatlan ütközést hozott egyfelől a pénzérdekeket, másfelől az emberi-morális érdekeket mindenek fölé helyező társadalmi erők között. A jogalkotó és végrehajtó politikai osztály nem akarta, a jogalkalmazó közhatalom nem tudta megoldani ezen érdekek sorrendjének egyértelműsítését, a kétféle érdekvilág értékorientált összhangját. Ezért az ütközés kikerülhetetlen: valamelyiküknek meg kell hátrálnia. A RAIFFEISEN BANKOT MAGYARORSZÁG KÖZELLENSÉG BANKJÁNAK NYILVÁNÍTJUK. Gőgös, arrogáns, mindenféle párbeszédre képtelen ügykezelés, az ügyfelek félrevezetése és emberi mivoltuknak, s érdekeiknek semmibevétele, gátlástalan szipolyozás, mértéktelen haszonlesés, a Kormány által a 12/2003. sz. rendelettel nyitott jogi kiskapukkal történő cinikus visszaélés és könyörtelenség jellemzi a RAIFFEISEN Bank magatartását. Mivel annyi család egyetlen otthonát elárvereztette, s annyi családot kilakoltatott, A RAIFFEISEN BANKOT KILAKOLTATJUK MAGYARORSZÁGRÓL.

Göbl György levele

Göbl György  2009.12.05. 10:54

A polgári per alperese és az alperesi képviselő sem tanúként vesz részt a polgári eljárásban, igazmondási kötelezettség sem terheli sem a szóbeli nyilatkozatai, sem az írásbeli beadványai vonatkozásában, így a hamis tanúzás bűntettét esetlegesen valótlan nyilatkozattal sem követheti el. A Budapesti Nyomozó Ügyészségi határozata megállapítását, hogy a Btk. 238. §-ának (1) bekezdésében meghatározott és az (5) bekezdés 1. tétele szerint büntetendő polgári ügyben elkövetett hamis tanúzás bűntettének meg nem valósulását elfogadom, mivel alperesi képviselő valóban nem tanúként tette meg nyilatkozatait, tehát-e szempontból helytálló az ügyészség érvelése. Azon megállapítást - a józan paraszti ész alapján - nem tudom elfogadni, hogy „a feljelentésben foglaltak alapján más bűncselekmény elkövetése sem merül fel” Ma már a társadalom azon részének, akik figyelemmel követik a bírósági ítéleteket, köztudomású tény, hogy a 2006-os eseményekben a hamis rendőri jelentések alapján indult, a bíróság előtt a Budapesti Nyomozó Ügyészség által képviselt vádak egymás után buknak el, és születnek a jogerős felmentő ítéletek az alaptalanul megvádolt, meghurcolt koncepciós perek ismérveit magánhordozó ügyekben. Ezen eljárások miatti érintettsége okán a Budapesti Nyomozó Ügyészség részéről elfogulatlan eljárás nem várható.

Pörzse Sándor otthagyta az ECHO TV-t!

forrás: Barikád.hu  2009.11.28. 00:48

Forrásaink szerint Pörzse Sándor, az ECHO TV Pörzsölő című műsorának vezetője a mai napon benyújtotta azonnali felmondását Széles Gábornak. Az ügy hátterében információink szerint az áll, hogy az elmúlt időszakban két kiemelten fontos leleplező riportot tiltott le a televízió a békési földpanamákről és a Páty környéki 120 hektáros lakóparképítésről. A magyarországi internetes és írott média már több cikkben foglalkozott az esetekkel, így az ECHO TV durva cenzúrája ráadásul teljesen értelmetlen. Legutóbbi stúdióbeszélgetésem, amelyet Telki polgármesterével és egy civillel a pátyi ingatlanpanamával kapcsolatban folytattam, nem kerülhetett adásba. Mivel nem először kerültem ilyen helyzetbe, úgy éreztem, elfogyott,körülöttem a levegő, ellehetetlenedett a munkám. Azt is nehéz volt elviselni, hogy a televízió elfogult politikai kérdésekben, és legtöbbször egyoldalúan működik, de azt már végképp nem tudtam elfogadni, hogy ilyen súlyos gazdasági ügyekben, amikor a magyar emberek nyilvánvaló megkárosításáról van szó (ez történik Pátyon), akkor is furcsa, nehezen azonosítható érdekek lehetetlenné teszik azok feltárását.

KILAKOLTATÁS Monoron, - rendőri segédlettel!

összeállította Audie  2009.11.27. 10:41

Bírósági végzés nélkül lakoltatták ki csütörtökön a monori 65 éves Kálmán Ferencnét – vált ismeretessé a délutáni órákban. A hírt a monori rendőrség sem cáfolta – tudatta a Magyar Szociális Fórummal Dabasi Tamás, a Fehér Kéményseprők Országos Szövetségének elnöke.  Dabasi arról is tájékoztatott, hogy Kálmán Ferencével együtt, de külön-külön feljelentést tettek a rendőrségen lopás miatt. Feljelentésük arra vonatkozik, hogy az otthonából kilakoltatott Kálmán Ferencné ingóságai a lakásában maradtak, de a végrehajtó kicserélte a zárat házának ajtaján, s ezzel lényegében eltulajdonította a kilakoltatott asszony holmiját. Az ügyben kiegészítő feljelentés készül a Legfőbb Ügyészhez benyújtott eredeti feljelentéshez, miszerint Kálmán Ferencnét a hitelező bank és a végrehajtó kiforgatta a vagyonából, és összejátszással elvette tőle jogos tulajdonát.+++ Kiadta: MSZF SZK

Morvai EU-s nyilatkozata Budaházy György "és társai" ügyében

www.morvaikrisztina.hu  2009.11.23. 12:54

Értesítelek Benneteket, hogy ma az Európai Parlamentben az alábbi írásos nyilatkozatot terjesztettem elő Budaházy György "és társai" ügyében. Az eljárási szabályok szerint legfeljebb kétszáz szót írhattam, a nyilatkozat azonban 23 nyelvre lefordításra kerül és csatolják az ülés hivatalos jegyzőkönyvéhez. Kérem, kövessétek honlapomonaz üggyel kapcsolatos felszólalásaimat is. Most már látható például a múlt héten az Europol vezetőjéhez címzett beszédem, amelynek magyar változata tartalmaz ugyan néhány alapvető fordítási hibát a tolmács részéről (a házkutatásokkal, lefoglalásokkal kapcsolatban), de az összefüggések nyilvánosságra hozatalára mégis alkalmas. Az angol nyelvű eredeti változat is elérhető az EP honlapján, ezt érdemes lenne külföldi barátoknak is terjeszteni, az alábbi anyagot és e levelemet pedig idehaza.

Mozgalom a Magyar Vállalkozásokért közleménye

MMV  2009.11.21. 12:19

Az MMV legfőbb célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások európai uniós normáknak megfelelő körülmények között dolgozhassanak, a gazdasági működést megfojtó és vállalkozó családok tízezreit egzisztenciális válságba döntő lánctartozás felszámolásra kerüljön és azok a tisztességtelen megrendelők, akik az értékteremtő, a foglalkoztatás terheit viselő vállalkozások kifizetetlen munkáján gazdagodnak, végre megkapják méltó büntetésüket. A cél elérése érdekében mozgalmunk a legszélesebb együttműködésre törekszik mindazokkal a szervezetekkel, civil, vagy szakmai csoportokkal, személyekkel, melyek a magyar kis- és középvállalkozások sorsát és ezzel együtt hazánk jövőjét a szívükön viselik és cselekedni akarnak.

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

 
NAVIGÁTOR
Kultúra: Árnyék és Ragyogás
Zöld:  Csodálatos Világ
Tudomány: AURORA
Jövőnk.Info
 
LEGFRISSEBBEK
Ismét randalíroztak a zsidó telepesek - KÜLFÖLD
Készül az újabb provokáció - JÖVŐNK
Demonstrációs felhívás - OTTHONVÉDŐK
Kavics az égben 4. - KULTÚRA
TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról - JÖVŐNK
Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze! - CIKK
A polip karja - Jövőnk
Anyuúúú! - CIKK

Állatvédőrség - ZÖLD

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok? - CIKK
MEGHÍVÓ - BELFÖLD
Megerőszakoltak és megöltek egy bahrain-i költőnőt - KÜLFÖLD
A MOCSOK ELBORÍT - CIKK
Demokratikus népirtás - CIKK
Hontalanok 1-6. - KULTÚRA
Bűneik a fejükre visszaszállnak... - CIKK
600. - KULTÚRA
Aki szelet vet, vihart arat! - CIKK
ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ - CIKK
Tanmese - GÖRBE TÜKÖR
Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - SZEMEZGETŐ
Egy füst alatt? - KÜLFÖLD
Kezdeti stádiumban gyógyítható a rák! - POSTÁNKBÓL
Vicc - Lóverseny - GÖRBE TÜKÖR
A Hit Gyülekezetének karmaiban - SZEMEZGETŐ
EGYIPTOM NEM AKAR GÁZT ADNI IZRAELNEK - KÜLFÖLD
Különleges érzékelés - TUDOMÁNY
A vakvezető munkakutyák társadalmi elfogadottsága - ZÖLD
Tavaszi tudnivalók a kutyás gazdáknak - ZÖLD
Emberi felelőtlenség - ZÖLD
HELL... - SZEMEZGETŐ
Majd ha Japán összeomlik... - KÜLFÖLD
Robin Hood Akciócsoport - FELHÍVÁS - OTTHONVÉDŐK
A bajok forrása 2. - POSTÁNKBÓL
A bajok forrása 1. - POSTÁNKBÓL
A Jobbik sajnálatos válságának okairól - CIKK
Célkeresztben: A bankok - a pénz urai X. - MEGOLDÁSOK
Háború a bolygó ellen - TUD-TECH
A tények makacs dolgok Orbán elvtárs - CIKK
Éhezés és düh - CIKK
Egészségmegőrzés az ősi hagyományok alapján - MSZ
Előkészületben a "Lex Lázár"? - SZÉKELY MAGYAR NEMZETŐRSÉG

 

 
HIRDETÉS
 
KÉSZÜLŐBEN
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!