TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
CÍMLAP
 
Szerkesztőség beszélgetések
 
HÍREK -POLITIKA
 
CIVIL VÉDERŐK
 
CIVIL ELLENÁLLÁS
 
MUSTRA
 
A SZELLEM HATALMA
 
ÁLDOZATOK
 
PÁRTOK
 
AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK
 
Kapcsolatfelvétel
 
Impresszum

Rovat szerkesztő:

Audie

elérhetőségünk:  

  terrainc88@gmail.com

 

 
TEMP
 
A szerk
 
EMM

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

A II. Világháború valódi okai

SZRTI - Audie  2010.10.18. 09:25

Ezért, amikor kancellár lett, azonnal leállította a németeket nyomorba döntő “jóvátétel” – valójában adósság csapda - visszafizetését, és kikapcsolta az uzsorás élősködő bankrendszert. 4 éves ciklusa alatt a 40%-os munkanélküliséget felszámolta, úgy, hogy megindította az autópálya építési programot, a gazdaság rekonstrukciójának programját, és a nemzetközi kereskedelemben bevezette a barter rendszert. Ezzel elérte, hogy Németország 1937-38-ra jóléti társadalom lett. Annak minden velejárójával együtt. ... Horthy eme árulása, melyet kiugrási kísérletnéven tanítanak, olyan mértékben elhiteltelenítette az akkori kormányt, hogy a szövetséges oldalról elfogyott a levegő körülötte. Amúgy, még ha meg is valósult volna az átállás, Magyarország, az esetben sem számíthatott volna semmi jóra, mivel az árulót sehol sem becsülik semmire, és nem is kímélik. Ezért nem is tehetett mást, mint, hogy lemond, a hatalmat átadja és elmenekül. Szálasi Ferenc kormányra kerülése tehát elkerülhetetlen volt.

Megemlékezés Buda visszavételére

forrás: Jövőnk.info  2010.09.04. 00:35

Magyarország számára ez a győzelem azonban nem a függetlenséget jelentette, hanem egy olyan elnyomásnak, a Habsburgok dicstelen uralkodásának kezdetét, mely talán még a török hódoltság ideje alatt elszenvedett károknál is többet ártott. Nem véletlen, hogy az ostrom során a szövetséges fővezérség kínosan ügyelt arra, hogy a magyar csapattestek egymástól elkülönítve harcoljanak. Értéktelen "fogyóeszközként" tekintettek a magyarokra, ezért volt az is, hogy mindenhova őket küldték előre. A magyar ember azonban, kivált, ha a saját földjéért harcol, soha nem hátrált meg a nehézségek elől, ezt bizonyítja a hajdúknak az ostrom során tanúsított bátor helytállása is. A számítgatás, nehézségek elől kiutak keresése idegen a magyar katonajellemtől. Történelmünk számos későbbi eseménye is hűen példázza ezt. A megemlékezés végén a jelenlevők mécseseket gyújtottak az elesett szövetséges katonák emlékére. A bátran, egyenlő félként küzdő ellenségnek kijáró mély tisztelet illeti az elesett török harcosokat is, élükön az utolsó budai pasával, aki inkább a halált választotta, hogy teljesíthesse katonai kötelességét. Ennek jeleként szintén mécseseket gyújtottak meg a megemlékezés résztvevői Abdi Abdurrahman emlékműve előtt, mely az egyetlen olyan emlékmű az egész országban, melyet egy idegen (ellenséges) hadvezér emlékére állítottak.

Elveszett-e Budapest?

forrás: Jövőnk.info  2010.08.29. 22:52

Budapest, mely oly sokszor fordított már hátat történelmi értékeinknek, nagyon rossz állapotban van, mert az emberek lelki betegek és elfáradtak. Egyszer egy külföldi turista megkérdezte tőlem: "Miért van az, hogy itt nem mosolyog senki?" Mert az emberek nagy része már csak a túlélést akarja. Csak valahogyan mindig menjen tovább a szekér. Rövid írásomban arra keresem a választ, hogy vajon van-e kiút annak a városnak a számára, mely javarészt mégiscsak annyi felemelő történelmi eseménynek volt színhelye, ahol annyi hős született és áldozta életét azért, hogy nekünk legyen esélyünk a jövőre. Igen, a lerobbant, az elszegényedés határán támolygó városrészekben is élnek családok, akik élni akarnak és ezért az életbenmaradásért nap mint nap megküzdenek, küszködnek. Más lehetőségük már nincsen, fel pedig nem akarják adni. Csakazértis gyermeket vállalnak, esténként együtt sétálnak a magyar családok, tolják a babakocsit, még a veszélyesebb városrészekben, lepusztult játszótereken is. Mert élni kell! ...  Az itt élő emberek teherbírása azonban már a végső határán mozog. Mivel Budapesten és környékén viszonylag kis helyen él nagyon sok ember, ezért a kiábrándulás, a feleszmélés is látványos lehet.

Az Egységes Magyarország Mozgalom feladata

forrás: Jövőnk.info  2010.08.12. 17:01

Mint azt korábban kifejtettük, az Egységes Magyarország Mozgalom annak tudatában cselekszik, hogy egy kimúló társadalmi rend végóráiban, és világhatalmi átrendeződés közepette kell helyt állnia, és érvényesítenie a magyar nemzeti érdeket. Nem tudhatjuk, mit hoznak számunkra, nemzetünk számára a történelmi fordulat eseményei. A történéseket figyelemmel kísérve, folyamatosan elemezve valamelyest következtethetünk a várható történésekre, lehetséges eshetőségekre. A történések fő vonala adott. A világhatalmi helyzet átrendeződik. Kérdés, hogy ebben az átrendeződésben nemzetünk hová kerül majd. Ez akár rajtunk is múlhat. Hazai vonatkozásban annyi tűnik biztosnak, hogy a rendszer nem tud megállni a lejtőn – visszakapaszkodni meg pláne nem. Tehát kimúlásra van ítélve. Kérdés, hogy ennek lezajlása, és az átmenet az új rendszerbe mennyire lesz viharos, milyen kísérőjelenségei lesznek? A mozgalom feladata, hogy a különböző eshetőségekkel számolva felkészüljön és felkészítsen a változásra, utat mutasson a fordulat időszakában, átmentse az értékeket, és biztosítsa az új rendszer alapjait. Ennek jegyében vázoljuk feladatainkat.

Posta Imre előadása

SZRTI - Audie  2010.08.08. 12:44

Posta Imre beszélt a megoldásokról is, és az igazi, és átfogó, azaz életünk minden részét érintő valódi rendszerváltozás szükségességéről, illetve bekövetkezéséről. Ennek egyik legfőbb záloga, magyarságunk, a természet nyelve (tudatformáló! édes anyanyelvünk) melyet mi magyarok beszélünk itthon és szerte a világban, valamint küldetés tudatunk. Módszere pedig, többek között, hogy nem szabad részt venni az általuk erőltetett "játékban". Hisz ez az ő játékszabályaik szerint működik, ergo nem tisztességes, ráadásul érdekeink ellen való. Posta Imre is az egyik legfőbb veszélynek azt tartja, hogy a józan paraszti eszünket hagyjuk elvenni a média befolyás, és az úgynevezett oktatás által. Ezért lassan kiveszőben a józan gondolkodásunk, a logikánk, és a kreativitásunk, mely a világon egyedülálló, és kivételes. Mivel ezt megszerezni nem tudják tőlünk, ezért igyekeznek lerombolni. A tegnapi előadás nemcsak sok adattal bővítette ismereteinket, de továbbgondolásra és utánjárásra is késztetett. Méghozzá önálló gondolkodásra sarkallta a hallgatóságot.

Posta Imre előadása Csepelen

forrás:Jövönk.info  2010.08.08. 11:20

A téma aktualitását jelezte a hallgatóság nagy száma is. Az Egységes Magyarország Mozgalom elkötelezett az emberek felvilágosítása mellett és mindent elkövet ennek elősegítésére. Ennek egyik eszköze ilyen felvilágosító előadások szervezése is. Annál inkább szükséges ez, mert az idő egyre fogy és minél több embert fel kell készíteni az elkerülhetetlenre. Ennek a felkészülésnek egyéni is közösségi szinten is végbe kell mennie, minél szélesebb körben. Általánosságban elmondható, hogy a postaimre.com és Jövőnk.info oldalakon olvasható írások, elemzések legalább másfél évvel megelőzik az összes politikai szerveződés és híroldal következtetéseit, amelyek utólag soha nem ismerik el az elsődleges forrás őket megelőző igazságát. A legutóbbi rendőrgyilkossággal kapcsolatban fölmerült svájci diplomata és bűnözői összefonódások - amelynek előzményeiről már egy éve is szó volt - különösen lebilincselték a hallgatóság figyelmét. A teljes igazság feltárására azonban már csak a valódi rendszerváltás után lesz lehetőség.

Népességfogyás megállítása hungarista szemmel

forrás:Jövönk.info  2010.07.24. 10:05

Igen nekem nem lesz szép nagy házam, új autó, nem nyaralok külföldön. A házamat foltozgatom egy régi autóval járok és örülök, ha a Balatonra eljutok! Mégsem cserélném le az életem! Sokszor nehéz és biztos nehéz is lesz, de a szeretet amit gyermekeinktől kaphatunk kárpótol minden „földi gazdagságért. Értük érdemes élnünk! S ha kell halnunk! Mert bennük van Nemzetünk túlélésének a kulcsa! (A fent felsorolt 5 pont csak kiragadott pontok, sok kell még, de egy dolog látható, ehhez komoly állami, ideológiai támogatás kell! Ha a mai marad elveszünk, ezért kell támogatnia minden magyarnak a hungarista gondolkodást!)

Az Egységes Magyarország Mozgalomba jelentkezőknek

forrás:Jövönk.info  2010.07.20. 22:37

A választásokat követő kiábrándulás után növekszik a mozgalomba jelentkezők száma. Ez a vártnál is korábban következett be, és megnövekedett terhelést jelent szervezőinknek. Gyakorlatilag most kezdődik a szervezet kereteinek feltöltése. A legkülönbözőbb emberek jelentkeznek, a társadalom más-más rétegeiből, eltérő területekről. Kétkezi munkások, mérnökök éppúgy, mint lelkes fiatalok vagy éppen családanyák. De más szervezetek kiábrándult tagjai, csoportjai, feloszló szervezetek is. A jelentkezők beillesztése a rendbe nem mindig egyszerű, különösen azokon a helyeken, ahol nincs még alakuló csoportunk. A jelentkezők türelmét kérjük! Minden jelentkezést regisztrálunk, minden megkeresésre válaszolunk. Számítunk részvételükre! Mivel egy fiatal mozgalomról van szó, az képlékeny, formálható. (Értelemszerűen bizonyos keretek között.) Ezért a mozgalom arculatát a most belépők fogják kialakítani. A mozgalom tevékenysége is széleskörű lesz, az élet minden területét le kívánja fedni. Ezért teret enged minden önálló ötletnek, kezdeményezésnek, mely a mozgalom alapelveivel összhangban van. A mozgalom nem korlátozza tagjai, csoportjai tevékenységét egy elvárt területre. Mindenki ott tesz hozzá, ahol tud, azon a területen szolgálja az egységet, amihez a legjobban ért.

Nyári napforduló

KHK  2010.06.23. 21:44

A Kerecsen Hagyományőrző Közösség immár harmadik alkalommal rendezett táncházat és bált a magyar hagyományokhoz híven. A mostani ünnepség a nyári napfordulóhoz - szent Iván naphoz - és a májusfa kitáncolásához kötődött. A vendégek között szerepeltek többek között az EMM vezetőségi tagjai, Arcvonal tagok, valamint hozzátartozók és helyi lakosok. Az ünnepséget a Kerecsen Hagyományőrző Közösség néptánc bemutatóval kezdte, melynek keretében rábaközi táncok kerültek bemutatásra. Verbunk, csárdás. Ezt követően, hagyományainknak megfelelően a kalotaszegi legényes következett. A bemutató után a májusfa kitáncolásához minden vendég be lett vonva. Az ünneplők csángó körtáncokat táncoltak. Ezek után a májusfa hagyományos módszerrel lett kidöntve. Folytatásban táncházat tartottunk, miközben meggyújtottuk a szent-Iván napi tűzet. Táncoltunk, tűzet ugrottunk, nótáztunk és vidáman ünnepeltük a világosság napját. Az eddigi sikereinken felbuzdulva további rendezvények megszervezését tervezzük és szívesen segítünk másoknak is szervezésben és bemutatókban.

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

 
NAVIGÁTOR
Kultúra: Árnyék és Ragyogás
Zöld:  Csodálatos Világ
Tudomány: AURORA
Jövőnk.Info
 
LEGFRISSEBBEK
Ismét randalíroztak a zsidó telepesek - KÜLFÖLD
Készül az újabb provokáció - JÖVŐNK
Demonstrációs felhívás - OTTHONVÉDŐK
Kavics az égben 4. - KULTÚRA
TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról - JÖVŐNK
Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze! - CIKK
A polip karja - Jövőnk
Anyuúúú! - CIKK

Állatvédőrség - ZÖLD

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok? - CIKK
MEGHÍVÓ - BELFÖLD
Megerőszakoltak és megöltek egy bahrain-i költőnőt - KÜLFÖLD
A MOCSOK ELBORÍT - CIKK
Demokratikus népirtás - CIKK
Hontalanok 1-6. - KULTÚRA
Bűneik a fejükre visszaszállnak... - CIKK
600. - KULTÚRA
Aki szelet vet, vihart arat! - CIKK
ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ - CIKK
Tanmese - GÖRBE TÜKÖR
Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - SZEMEZGETŐ
Egy füst alatt? - KÜLFÖLD
Kezdeti stádiumban gyógyítható a rák! - POSTÁNKBÓL
Vicc - Lóverseny - GÖRBE TÜKÖR
A Hit Gyülekezetének karmaiban - SZEMEZGETŐ
EGYIPTOM NEM AKAR GÁZT ADNI IZRAELNEK - KÜLFÖLD
Különleges érzékelés - TUDOMÁNY
A vakvezető munkakutyák társadalmi elfogadottsága - ZÖLD
Tavaszi tudnivalók a kutyás gazdáknak - ZÖLD
Emberi felelőtlenség - ZÖLD
HELL... - SZEMEZGETŐ
Majd ha Japán összeomlik... - KÜLFÖLD
Robin Hood Akciócsoport - FELHÍVÁS - OTTHONVÉDŐK
A bajok forrása 2. - POSTÁNKBÓL
A bajok forrása 1. - POSTÁNKBÓL
A Jobbik sajnálatos válságának okairól - CIKK
Célkeresztben: A bankok - a pénz urai X. - MEGOLDÁSOK
Háború a bolygó ellen - TUD-TECH
A tények makacs dolgok Orbán elvtárs - CIKK
Éhezés és düh - CIKK
Egészségmegőrzés az ősi hagyományok alapján - MSZ
Előkészületben a "Lex Lázár"? - SZÉKELY MAGYAR NEMZETŐRSÉG

 

 
HIRDETÉS
 
KÉSZÜLŐBEN
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!