TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
CÍMLAP
 
Szerkesztőség beszélgetések
 
HÍREK -POLITIKA
 
CIVIL VÉDERŐK
 
CIVIL ELLENÁLLÁS
 
MUSTRA
 
A SZELLEM HATALMA
 
ÁLDOZATOK
 
PÁRTOK
 
AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK
 
Kapcsolatfelvétel
 
Impresszum

Rovat szerkesztő:

Audie

elérhetőségünk:  

  terrainc88@gmail.com

 

 
TEMP
 
A szerk
 
A 'DONI KOZÁKOK'

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

Gazdasági bérgyilkosok

SZRTI - Audie  2010.08.08. 19:01

Mostanság egyre többen tiltakoznak a multik ellen. Vannak akik nem is ismerik pontosan mindazokat a károkat melyeket okoznak, egyszerűen csak “érzik”, hogy nagyon nem jó ez nekik, vannak, akik csak a járulékos károkozást ismeri fel, és vannak akik sok-sok szeletével vannak tisztában ennek gátlástalan, és erőltetett nyomulásnak. Mondhatnánk, a multik vérszívók, hát nem is lehet tőlük mást várni. Az a hibás aki teret ad nekik. Mert ugye a kullancstól nem lehet elvárni, hogy áttérjen a vegetariánus kosztra. ... A multik, a bankok, - maradva a természetből vett hasonlatnál, nem a csúcsragadozók, csak élősködők, s mint ilyenek, mindössze kicsiny részei a táplálékláncnak. Csak azért tudnak fennmaradni és fék nélkül tobzódni – noha egymást is felfalják gyakorta – mert a természetes ellenségeiket a maguk mellé állított erősekkel kipusztíttatják, korlátok közé zárják.. S így nincs mi gátat szabjon, megálljt parancsoljon.Hogyan lehet, hogy az emberiség egyetlen százaléka képes leigázni, és halomra ölni a másik kilencven százalékot? Nos, megfélemlítéssel, kijátszással, ellehetetlenítéssel, agymosással. De leginkább azzal, hogy a kilencven százalék, gyáván beletörődik a sorsába, és kegyelemért rimánkodik!

VALÓSÁG AZ ELTERVEZETT ÚJ VILÁGREND? 7-8. rész AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

Audie összeállítása  2009.04.26. 17:17

Ma már tudjuk, hogy előbb-utóbb előkerülnek a válaszok, kiderül az igazság, legfeljebb visszatartják őket, amíg van rá eszköz. Ilyen eszköz a nézetek üldözése, tagadása a tények elhallgatása, titkosítása, a fenyegetés és zsarolás. Vagy épp a hazugság igazságként valóterjesztése, súlykolása, a kondicionálás a megtévesztés, vagy a hazúgság másik arca a féligazságok terjesztése....Naivitás lenne hát azt gondolni, hogy a különböző szervezetek, érdekcsoportok, kizárólag puszta önzetlenségből és emberszeretetből tevékenykednek, hogy tetteiket nem vezérli valamilyen mögöttes szándék. És bármily hangzatos néven is nevezik magukat, sajnos nagyon ritka közöttük az olyan, amely mindig igazi segítő szándékot mutat, és amelyeknek kizárólagos valódi célja az érdekcsoportokon kívülálló embereken, azaz a kiszolgáltatott, becsapott nagy többségen való, ellenszolgáltatás nélküli segíteni akarás. Javaslom ezért, ne csak olvassunk, hanem gondolkodjunk is. Ahogy a krimikben is a felderítés során mindig fevetődik a kérdés: Kinek származik belőle haszna? Úgy a világ eseményei során is fel kell vetni mindig ezt a kérdést: Kiknek az érdekét szolgálja,kik profitálnak belőle? Ha erre a kérdésre sikerül megtalálni a válaszokat – mert lehet, hogy több is van –, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az igazság közelében járunk.

VALÓSÁG AZ ELTERVEZETT ÚJ VILÁGREND? 6. rész AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

Audie összeállítása  2009.04.20. 14:23

Tudjuk, hogy az eltervezett új világrend kitalálói nem mások, mint a pénzoligarchia vezetői. Ők irányítják a mostanra megreformált titkos tárasaságokat (Illuminátusok, Szabad Kőmüvesek különböző lovagrendek), melyek már most világirányító gazdasági vállalkozásokban öltenek testet. (IMF, Világbank, CFR, Bilderberg csoport, stb.)Ismerjük céljukat is a „táplálék lánc csúcsán ülő ragadozók” (a hármak, a kilencek, és a tizenhármak) kezébe koncentrálni minden hatalmat, azaz átvenni a világ irányítását. Olyanná alakítani az egész bolygót meg céljaikat legjobban szolgálja.És ismerjük eszközeiket is! Ami nem más, mint a maguk módszereivel előállított pénz! És az e pénzen megvásárolt technikák. Mint a globalizáció, a politika irányítása, stb. Ha mindenki nem is de egyre többen, tudnak már erről. És azok a kivülállók, akik, akár csak bepillantást is nyertek ebbe az eszköztárba, attól a kevéstől is elborzadnak. Azok pedig akik többet is tudnak róla, megpróbálják megmutatni másoknak is. Azok pedig akik nagyon sokat tudnak már róla, és meg is értették az összefüggéseket, már harcolnak ellene főként a nyilvásnosság erejével, és útmutatásaikkal! (lásd a CÍMLAP alján lévő 5 videofilm) Isten hozott a való világban! Szörnyű? Az! Hát tégy ellene te is!

VALÓSÁG AZ ELTERVEZETT ÚJ VILÁGREND? 5. rész AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

Audie összeállítása  2009.04.15. 22:49
Amíg az önkományzatok vaskos büntetéssel sújtják a lakosságot, ha kertjét nem tartja folyamatosan karban, (legyen a tulajdonos akár rokkant, akár 80 éves) addig az ipari méretekeben történő károkozást, rombolást vagy elnézik és még támogatják is, vagy nevetséges büntetéseket szabnak ki. Ez természetesen nem vonatkozik a „csókosokra”, az állami és önkormányzati tulajdonra!Abban azonban, hogy kormányaink ilyen fejetlenséget teremthettek nem kis szerepe van közélet a szétzilálásának. Ebben a jogi és politikai útveszőben, még az avatottabak is eltévednek, nemhogy az egyszerű álampolgár! Ez az eluralkodott átláthatatlanság és zűr-zavar a legjobb táptalaj az „ügyeskedőknek”, a korrupt vezetőknek, és a „rokonoknak”. Alkalmat nyújt a háttérben az összefonódásokra a törvények kijátszására, és a pénzek lenyúlására, „zsebszerződések” kötésére, stb.  Sőt ezek eltitkolására, majd pedig a felelősség alóli kibújásra is! Ezért szükséges a tisztességes, stabil erköcsi alapokon álló, hozzáértő vezetők megtalálása, s hogy munkájukat ugyanilyen erkölcsi alapokon lévő szakember gárda segítse. És szükséges a rend! Azaz olyan egyszerű és átlátható szabályozás, melyet a lakosság is bármikor ellenőrizni tud közvetlenül és közvetve is! A mi esetünk kicsit más, a mi fejünk fölött egyszerűen átnyúlnak: minket a kutya se kérdezett, csak kihirdették, amit akartak, s azt is az utolsó pillanatban! Ennek is sürgősen véget kell vetni

VALÓSÁG AZ ELTERVEZETT ÚJ VILÁGREND? 4. rész AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

Audie összeállítása  2009.04.13. 20:13

Azonban ezek a természetes emberi reakciók immár nem kívántosak! Ezért mindenféle indirekt módon megpróbálják befolyásolni, megváltoztatni ezt a viselkedésési mintát. Megpróbálják velünk elfogadtatni a fizikai és szellemi erőszak magától értetődőségét. És nem csak a tömegtájékoztás, a filmek, a zene stb. módszerével. Hazánkban ennek egyik eszköze pl. a végrehajtási törvény elfogadása volt, vagy a cigánybűnözés, a banki uzsora, a cionista térnyerés hátrányunkra történő támogatása, sőt ezt szolgálja a folyamatos szigorító és megszorító intézkedések bevezetése. És még sorolhatnánk estig, lényege az hogy büntetlenséget élvez a károkozó, és a kárvallott sosem jut igazságához, aki ellentmond, bűnözőt, terroristát, rasszistát elmeháborodattat kreálnak belőle.A fokozott ellenőrizhetőség pedig a legjobb eszköz, hogy ezt megtegyék. És ne csak a direkt módszerekre, (mint lehallgatás, megfigyelés) gondoljunk, jusson eszünkbe, hogy hamarosan az új útleveleket már csak rabosítással kapjuk meg. És nincs messze az az idő sem amikor tömegesen tudtunk nélkül magunk is csip hordozóvá válunk! A mobiltelefonjaink, a köztéri kamerák már most is kivállóan segítik ezt a munkát!A mesterségesen gerjesztet élelmiszer hiány, vagy a ez egészséges élelmiszerhez és ivóvízhez jutás korlátozása  ugyanilyen agresszív manipulálás!Senki sem hiheti komolyan, hogy ha nem teszünk ez ellen semmit, akkor a világot számunkra rendezik be!

VALÓSÁG AZ ELTERVEZETT ÚJ VILÁGREND? 3. rész AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

Audie összeállítása  2009.04.13. 11:44
Egy percre sem szabad elfelejtkezni arról, hogy nem véletlen, hogy az emberi faj két különböző nemű egyedre oszlik (akár az élővilág szinte minden faja), s mindegyik nemnek megvan a maga funkciója, feladata. A férfi és a nő együtt alkotják az egészet. S így együtt egységben képviselnek olyan erőt és hatékonyságot, mely biztosítja az ÉLET-et, mely világot teremt, s mely hegyeket mozgat meg! Az általuk alkotott család olyan alap, melyre erős társadalom épülhet. Nem egyformák, de egyenrangúak! Ellensúlyozzák egymás negatívumait, és erősítik egymás erényeit!Szomorú példák sora mutatja, hogy a férfiakat igyekeznek elnőiesíteni, ezzel harcosságukat, bátorságukat korcsosítják el! Ennek egyenes következménye önbecsülésük, s az ebből fakadó erő megszünése, hogy elveszítik kezdeményező képességüket, hogy nem képviselnek támaszt, biztonságot többé. És ez pontosan igy igaz a nőkre is! Ha egy nőt lealacsonyítanak a szexrabszolga szerepére, elbutítják, megalázzák, pontosan ugyazokat a képességeit veszíti el, ami igazi erejét és fontosságát adja! Úgyanolyan tunya bábbá válik mint az elnőiesedett férfi!  Azaz leigázhatóvá, irányíthatóvá, harcképtelenné teszik őket! Ezzel együtt magát a nemzetet is!

VALÓSÁG AZ ELTERVEZETT ÚJ VILÁGREND? 2. rész AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

Audie összeállítása  2009.04.12. 15:22

Addig azonban míg a háttérhatalom saját dzsungel tövénye értelmében a „hulljon a férgese” elvet sajátságosan értelmezi, ugyolyan a kontraszelekció érvényesül, mint ami most is van. Veszélyes és erkölcsetelen , ha bizonyos érdekcsoportok döntik el, hogy kire van szükség és ki lesz a leírható felesleg! Ha úgy nőnek fel olvasásmentes generációk, hogy az ügyeskedés,az erőfitogtatás, az ostobaság nemhogy bocsánatos bűn, de még dicsőség is, akkor nem csoda hogy itt tartunk!A nevelés, és tanulás az, ami meghatározza az ember alapértékeit, és a jövőt. Az erkölcs és identitás alapjait pedig először a családban sajátítja el a gyermek. S ha ezek az alapok jók, akkor még a későbbi negatív hatás (rossz társaság) sem tudja lerombolni őket, ezek az alapok egyszersmind védelmet is jelentenek.Ezért HALÁLOS BŰN feláldozni mindezt a pénzoligrchia érdekei és a globalizáció oltárán.Segíteni egy dolog, de kevés! JÓL SEGÍTENI! Ez a követendő ésigazán hasznos!A börtönbüntetés, ha igazságosan és következetesen alkalmazzák lehet visszatartó erő. Ám ez esetben sem lehetenek egyenlőbbek az egyenlők között. Azonban a büntetés kevés, és mit sem ér, ha letelik az idő, ez világosan látszik a visszesők magas számán. Ha a büntetés megfelelő neveléssel, szigorral, renddel párosul, akkor már lehet olyan kényszer, ami visszatart, és átformál. S ennek az átnevelésnek, azokon a hagyományos és nemzeti értékeken kell nyugodnia, melyen az egész társadalom értékrendje alapszik! Azon az értékrenden, melyet hazánban (is) tűzzel-vassal próbálnak kiírtani.Gyökerek nélkül egyetlen nemzet egyetlen ember sem képes fennmaradni. A háttérhatalom dzsungel törvénye nem más, mint ennek megszüntetése.

VALÓSÁG AZ ELTERVEZETT ÚJ VILÁGREND? 1. rész AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

Audie összeállítása  2009.04.12. 01:07

A Szabad Riport és Terra Incognita rovata, - mint számos más média is -, sokat cikkezett az alábbi jelenségekről. Elítélő véleményünket eddig sem rejtettük véka alá. Meggyőződésünk, hogy a hazánk és a világ rossz irányba halad, és öngyilkosságot követ el, amikor hagyományos értékeit elveti. Ráadásul ennek kiváltó okára is rámutattunk. Mi is úgy látjuk, amennyiben nem fodulunk vissza erről az útról, eljön az idő, amikorra bár tömegeknek nyílik ki a szeme,  már nem leszünk abban a helyzetben, hogy meg nem történtté tegyünk, vagy visszacsináljunk minden kártételt. Sokan vannak akik már most is látják a vészt, s Kasszandraként próbálják hallatni a hangjukat, hogy figyelmeztessenek és kiutat mutassanak. Azonban amit mondanak, annyira hihetetlennek tűnik, hogy akik nem értik, el sem hiszik. Akik értik ugyan, de nem érdekük érteni, azok jobb esetben nevetségessé teszik, rosszabb esetben  valamilyen módon elnémítják,őket. Amikor pedig eljön az az idő,  és már mindenki látja sőt saját bőrén érzi az új világrend megvalósulását, - addigra elhitették vele, hogy nem lehetett másként, és így a jó -, addigra csak maroknyian maradnak azok akik ismerik a kiutat. S EZZEL A CSAPDA BEZÁRULT! Ha valaki korábban sok Asimov könyvet olvasott annak könnyen deja vu érzése támadhat.

Ismerjük őket? - CIONIZMUS II.

Audie Rácz Era  2009.03.01. 19:33

Mert ők zsidóbbak a zsidónál, ők a cionisták akik a leggazdagabbak, és feneketlen étvágyúak s akik magukat a világ urainak tartják, számukra megszerzendő zsákmány minden más ország és nép. Ők a GLOBALIZÁCIÓ kitalálói. Bármit meg is tesznek az elterjesztésért és a világkormányzás megvalósulásáért. Eszközeikben nem válogatnak, országokat nemzeteket, népeket játszanak ki egy más ellen. Pénzelik mindkét összeugrasztott félt. Minaddig, amíg le nem gyengül mindegyik. Ami számunkra igazán veszélyessé teszi a dolgot az, hogy hazánk, és és népünk a főcélok egyike! Mint a sáskák járnak nemzetről nemzetre, és ahol nem elég erős ellenállás, vagy akiket beáldoznak a saját szövetségeseik, azokat felfalják, kifosztják, és rabszolgaságba taszítják. S végül kipusztítják! Aztán mennek tovább a következő gazdatestre...."A jó zsidó az, aki mindig a zsidóság érdekében cselekszik, a rossz az, aki nem. Ez a megállapítás minden népre egyformán érvényes."

Jegyzetek a transzatlanti uralmi rend kiépüléséről 1-3. rész

Pokol Béla forrás: jonnik.net  2009.02.14. 15:54

A politikai akaratképzési formák főbb kategóriai az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején alakultak ki, és ma pártok, érdekegyesületek és a mozgalmak jelentik a bevett fogalmakat erre. Az átfogó társadalmi változások és a gazdasági-politikai szerveződések új viszonyai azonban azt jelzik, hogy ma már bővíteni kell e kategóriák körét. E tanulmányban az ezt célzó előzetes elemzések találhatók és az új politikai akaratképzési szintnek alapul fekvő tőkéscsoport szerveződések változásainak feltérképezése.

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

 
NAVIGÁTOR
Kultúra: Árnyék és Ragyogás
Zöld:  Csodálatos Világ
Tudomány: AURORA
Jövőnk.Info
 
LEGFRISSEBBEK
Ismét randalíroztak a zsidó telepesek - KÜLFÖLD
Készül az újabb provokáció - JÖVŐNK
Demonstrációs felhívás - OTTHONVÉDŐK
Kavics az égben 4. - KULTÚRA
TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról - JÖVŐNK
Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze! - CIKK
A polip karja - Jövőnk
Anyuúúú! - CIKK

Állatvédőrség - ZÖLD

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok? - CIKK
MEGHÍVÓ - BELFÖLD
Megerőszakoltak és megöltek egy bahrain-i költőnőt - KÜLFÖLD
A MOCSOK ELBORÍT - CIKK
Demokratikus népirtás - CIKK
Hontalanok 1-6. - KULTÚRA
Bűneik a fejükre visszaszállnak... - CIKK
600. - KULTÚRA
Aki szelet vet, vihart arat! - CIKK
ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ - CIKK
Tanmese - GÖRBE TÜKÖR
Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - SZEMEZGETŐ
Egy füst alatt? - KÜLFÖLD
Kezdeti stádiumban gyógyítható a rák! - POSTÁNKBÓL
Vicc - Lóverseny - GÖRBE TÜKÖR
A Hit Gyülekezetének karmaiban - SZEMEZGETŐ
EGYIPTOM NEM AKAR GÁZT ADNI IZRAELNEK - KÜLFÖLD
Különleges érzékelés - TUDOMÁNY
A vakvezető munkakutyák társadalmi elfogadottsága - ZÖLD
Tavaszi tudnivalók a kutyás gazdáknak - ZÖLD
Emberi felelőtlenség - ZÖLD
HELL... - SZEMEZGETŐ
Majd ha Japán összeomlik... - KÜLFÖLD
Robin Hood Akciócsoport - FELHÍVÁS - OTTHONVÉDŐK
A bajok forrása 2. - POSTÁNKBÓL
A bajok forrása 1. - POSTÁNKBÓL
A Jobbik sajnálatos válságának okairól - CIKK
Célkeresztben: A bankok - a pénz urai X. - MEGOLDÁSOK
Háború a bolygó ellen - TUD-TECH
A tények makacs dolgok Orbán elvtárs - CIKK
Éhezés és düh - CIKK
Egészségmegőrzés az ősi hagyományok alapján - MSZ
Előkészületben a "Lex Lázár"? - SZÉKELY MAGYAR NEMZETŐRSÉG

 

 
HIRDETÉS
 
KÉSZÜLŐBEN
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!