TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
CÍMLAP
 
Szerkesztőség beszélgetések
 
HÍREK -POLITIKA
 
CIVIL VÉDERŐK
 
CIVIL ELLENÁLLÁS
 
MUSTRA
 
A SZELLEM HATALMA
 
ÁLDOZATOK
 
PÁRTOK
 
AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK
 
Kapcsolatfelvétel
 
Impresszum

Rovat szerkesztő:

Audie

elérhetőségünk:  

  terrainc88@gmail.com

 

 
TEMP
 
A szerk
 
SZEMEZGETŐ

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - No comment!

forrás: Lánglovagok.hu  2011.03.26. 23:55

Munkaidőm ellentételezés nélkül több évig heti 54 óra volt. Esküm értelmében, a kapott parancsot, utasítást, akár életem kockáztatásával is végre kell hajtanom. A parancsot, utasítást (kivéve, ha az bűncselekmény elkövetésére szólít fel) nem bírálhatom, akkor sem, ha az nyilvánvalóan megalázó, vagy jogszabálysértő. Jogorvoslatra, csak a parancs végrehajtását követően van lehetőségem. Szabadságról, szabadnapról bármikor visszarendelhetnek, ha a szolgálati érdek úgy kívánja. Állandó lakhelyem elhagyását mindenkor jelentenem kell, tartózkodási helyem, és elérhetőségem megadásával. Politikai pártban tisztséget nem vállalhatok, mely tiltást szolgálati viszonyom megszűnését követő három évre kiterjesztették. Az ún. megbízhatósági törvény bevezetésével megfigyelhetővé, leinformálhatóvá váltam én, és családtagjaim is, miközben a parlamenti padsorokban, az önkormányzatokban, több, korábban köztörvényes ügyekben jogerősen elítélt képviselő dönt a "sorsomról". Nincs sztrájkjogom. Adtak 13. havi fizetést, amit aztán néhány éve el is vettek, hivatkozva a "társadalmi igazságosságra". És végül a mézesmadzag a nyugdíjszabályozás volt. Önök azt ígérték "jogfosztásom" fejében, hogy 25 év szolgálati viszony után, amennyiben az egészségem oly mértékben megromlana, hogy a hivatásos szolgálatot ellátni már nem tudom, vagy betöltöttem az 50. életévemet, teljes összegű szolgálati nyugdíjra leszek jogosult.

A Hit Gyülekezetének karmaiban

NIF  2011.03.18. 17:39

Szóval időközben az ember szert tesz rengeteg új barátra, akik meg vannak fanatizálva, és rád szállnak. A szülők ellen is fordítják az embereket. Mert ugye ha az anyád ne m “hites&”, akkor az ördögtől van, és akkor mi közöd hozzá? Nősülni, házasodni a “világiak” közül nem lehet, mert akkor engedetlen, lázadó vagy. Világival házasodni sötét pontot jelent. Amit a vezető lelkész mond, az az Úrtól van, és amit ő mond, azt el kell fogadni. A gyülekezet elöljárója Németh Sándor, és ha az ő beszédei ellen vagy, akkor a kenetes szolga ellen, vagy az Isten kiválasztott embere ellen vagy, aki fel van ruházva hatalommal. Arról lehet felismerni, hogy az Úr útján jársz-e, hogy hogyan viszonyulsz Németh Sándor személyéhez. A fizetés 10 százalékát le kell adni. Mivel egyrészt a “nagykenetű testvér” mondta, a másik ok pedig, hogy az Ószövetségben meg van említve a tized. Ennek a mintájára. Ezen kívül állandóan hangsúlyozzák azt a gondolatot, hogy aki ad Isten munkájára, az gazdag lesz, aki nem ad, az szegénységben fog tengődni. Úgyhogy a hívők minden fizetés után beleteszik egy borítékba a fizetésük egy tizedét, és ráírnak a borítékra egy “T” betűt, ami a tized megfelelője. Azért jelölik meg, mert a tizeden kívül adományokat is illik adni a gyülekezet számára. Soha nem volt még olyasmi, hogy valaki kiállt volna a Hit Gyülekezetében, és beszámolt volna a gyülekezet anyagi helyzetéről. Sőt, azt mondták, hogyha kíváncsi vagy az anyagi dolgokra, akkor az már lázadás, akkor te a szívedben azt feltétel ezed, hogy a nagykenetű szolgáló sikkaszt. Tehát vizsgáld meg magad, és tarts bűnbánatot. Azt is volt időm megfigyelni, hogyan viszonyulnak a szegényekhez, a szerencsétlenekhez a Hit Gyülekezetének pásztorai. A pénzt ugye piszkosul kérik, de ha valaki egy nevetséges összeget, mondjuk, 500 forintot kér a gyülekezetből ennivalóra, akkor az a válasz, hogy: “Imádkozzál, majd az Úr ad.”

Hell....

NIF  2011.03.15. 10:23

A hazai médiumok szántak ugyan néhány sort és képkockát annak a vitanapnak, melyet a közelmúltban folytattak az Európai Parlamentben azzal a Heller Ágnessel, aki nagyon sok ismert hazai liberális “gondolkodó” példaképe mind a mai napig. Lelkük rajta, hogy mi az, ami miatt hasra kell esni egy ilyen nyíltan is hazugságon kapott, magát filozófusnak tartó vénasszony előtt. Heller annak a Lukács Györgynek (Löwinger György Bernát) a tanítványa, aki az 1919-es patkánylázadás idején a terror alkalmazásának egyik legelszántabb képviselője, a Vörös Hadsereg politikai biztosaként többszörös gyilkos, akinek az értékrendjében az erőszak általános érvényű volt. Úgy látszik a tanítvány tökéletesen elsajátította mesterének filozófiáját. Neki a Budapesten 2006. október 23-án történtek nem jelentenek semmit, főként nem erőszakot. Heller tehát jó tanítványnak bizonyult, amit igazolnak majd az alább olvasható sorok is. A sokak által oly nagyra tartott Heller Ágnes most ország-világ előtt bemutatkozott, és lejáratta magát, eszmerendszerét, filozófiáját. Hellernek, a “nagy filozófusnak” az angol pongyolasága, félreérthetősége, sőt több helyen az érthetetlensége az, ami éppen “nagyságának” törpeségét bizonyítja, miközben már csupán az a konc maradt neki és társainak, amit zsigerből is védenie kellett. Ezt tette törvényszerűen a március elsején megtartott nyílt vitán Brüsszelben. A teremben ülő és határozottan kérdező Morvai Krisztina fellépésére egy zavarodott egyén válaszolt, miközben a jelen lévő liberálisok és zöldek olyan viselkedést tanúsítottak, melyből világosan kitűnt, hogy kik ők és mit képviselnek az Európai Unió padsoraiban, hogyan alkalmazzák szájízük szerint a kettős mércét és micsoda ripacsok is valójában. Jól megmutatták ezek a képviselők, hogy az euró-atlanti liberalizmus és demokrácia már lényegében megbukott, miközben vendégük szájából fröcsögött a magyarellenesség és a magyargyűlölet. Kaslik Péter fordításában most egy kicsit nagyobb tér nyílik meg olvasóink előtt, hiszen Heller Ágnes “vendégeskedése” másfél órájának leirata jól mutatja, micsoda “filozófusi magasságokban” is lebeg az az asszony, akit szégyen lenne és nem is szabad magyarnak tartani.(NIF)

AZ OROSZLÁN UGRANI KÉSZÜL...

forrás: Napifotó Oskar  2011.01.20. 12:18

"Maga ki és mit csinál itt?!!!" rivall rám olyan hangon, am iegyből sejteti, kormánytisztviselő vagy legalább "rózsadombi felső tízezer" tagja lehet.. Szem villámokat szór, ércesen számonkérő szavai mintha Szilvási Annamária férfi-szinkronhagja lenne... Nem sok kedvem van társalogni, rábökök a mellemen fityegő sajtós-igazolványra. "És milyen médiától? melyiktől?" .... Megunom, hátha ez használ, vagy esetleg ismerős hangzása..: "jeruzsálemi köztévé...." közlöm vele. Szája tátva marad, így odébb tudok libbenni a szinte már lóduló sí-csizma elől... Aztán, mivel még jó ötven méterről is szinte betölti a teret felháborodott szitkozódása, félszemmel követem, azok a tárgyak ugye repülni is tudnának... Így látom, hogy egy odébb parkoló, másik és láthatóan ép autóba pakolásszák a cuccot... Kicsit agyalok még rajta, hogy ő most az egyik kocsi utasa/vezetője lehet, és most menekíti kifelé párjával együtt a holmit a hadi területről, vagy esetleg hozzátartozója (barátja? apja? oly mindegy) a hölgynek, akit előtte mintha az egyik roncsnál láttam volna, és segítségként érkezett a család ki tudja hányasik autójával? (a Volvo, és a többi flancos járgány láttán ehhez nem sok kétség férhet)

Kezdődik ...

NIF - Új Ernő  2010.12.04. 19:13

A demokrácia hazájában, a szabadság földjén, ahol az emberi jogok tiszteletben tartására a leginkább odafigyelnek (állítólag), az MTI által kiadott, az MNO-nmegjelent hír szerint nem lehet hozzáférni a WikiLeaks oldalaihoz. Ez pontosan azt jelenti (a laikusok részére), hogy a kormányhivatalok és minisztériumok internetes hozzáféréséből kiiktatták azokat a “csatornákat”, melyeken eddig ez az oldal megjelenhetett, így üres képernyőt bámulhat egy kormányhivatalnok, ha érdeklődése ezen portál felé irányul.

MIÉRT FÉLÜNK?!

SZRTI - Audie  2010.12.03. 02:49

A közelmúltban egy közmeghallgatáson jártunk egyik városunkban. Az egyik téma a közbiztonság volt. Ahol is a hozzászólók kifejtették többek között, hogy a “nem létezőnek” kikiáltott helyi cigány maffiával meggyűlt a bajuk, ám csak kevesen mernek beszélni róla, vagy feljelentés tenni. Mivel úgy érzik semmiféle védelemre nem számíthatnak, ellenben megtorlásra annál inkább. Ez a helyi maffia – bár e város két ellenlábas cigány bűnszövetkezettel is dicsekedhet – nem csak a helyi, de a távolabbi körzeteket is felosztotta egymásközt. S hogy a címbéli kérdésre is megadjuk a választ, azért félnek az emberek ellenállni és védekezni, mert úgy érzik, magukra hagyta őket a rendőrség és a közhivatalok, mert féltik az életüket és vagyonukat, de leginkább azért, mert nem ismerték fel, hogy nem elszigetelten kell fellépniük. Tehát nem félni kell, - ennél rosszabbat nem is tehetnénk – hanem összefogni és cselekedni, és az illetékesek cselekedeteit is kikényszeríteni.

Emlékév: mozdonyra rajzolják Lisztet

forrás:napifoto.com  2010.10.23. 08:33

FOGAT SEMMIÉRT...

Napifoto - Oskar  2010.10.12. 14:47

Na, beteg a székbe, ekkor jött az első taruma... Már a szuri benn volt, kezdett is zsibbadni rendesen szinte azonnal, amikor hallom ám: "Írja akkor: extrakció 2-3 fog..." Már csak habogni tudtam a zsibbadástól is meg a megrőkönyödéstől, amire csak az volt a válasza: "jobb ez igy higyje el, az is menthetetlen, fáradjon át a műtő elé, kééééérem a következőt!" Kissé bénultan vagy inkább lökötten szédelegtem át a másik folyosóra, szólítottak is. Fogó be, reccsenés, csattanás, és valami eltört fémhez vagy porcelánhoz hasonló hang... Megint csavarás-nyomás, "na meg is vagyunk" mosolyog a szeme az orvosnak "..de figyeljen csak! Emez is mozog ám itt kicsit, nem vette észre?..." kérdi felém. Fekve a békaperspektívában, csak lecsukom a szemem nyúzottan. "Na nézzük csak..Tátsa nagyra!" hangzik ismét.. Megint valami enyhe nyilallás, "meg is vagyunk..mehet!" szól, betolva a számba egy gézköteget. ... A mentős kissé el van hűlve: "és vérhígító mellett semmi tampon és hasonló, ráadásul egyszerre hármat?...hülye az?...." fakad ki belőle.

Magyarország a HAARP célkeresztjében

forrás: NIF  2010.10.03. 21:37

Az üzenet egyértelmű és nyilvánvaló! Hazánk légterébe ki-be járkálhat bármely ország légiereje, a vegyi csíkokat létrehozó repülőgépek, és mindenféle, magukat EU-s, NATO-s vagy izraelinek tartó terroristák. A definíció kedvéért megjegyezném: terroristának tekintendő az a csoport, szervezet, hatalom, ország, amely más nemzetek életvitelében, társadalmi berendezkedésében, politikai rendszerében erőszakos változást idéz elő! Terrorizmus, a megszállni kívánt, majd koholt vádak alapján megszállt országok lakosságának módszeres kifosztása, ellehetetlenítés, nyomorba döntése és bábkormányokkal történő irányítása! Undorító, “nemzetközi missziónak” nevezni az afganisztáni kábítószer termelés katonai védelmét, Irak biológiai és vegyi-fegyverek koholt vádjai miatti lerohanását, és kifosztását, és az IMF-el, Világbankkal, korrupt politikusok “segítségével” országok nyomorba döntését! Az Eumetsat meteorológiai műhold képein figyelemmel lehetett kísérni Európa és ezen belül a Magyarország feletti chemtrail és HAARP tevékenységet.

Katonai alapismeretek, felsőfokon

forrás: Posta Imre  2010.10.03. 10:06

Elhárítós körökből is az az információ jött vissza, hogy a jelenlegi agóniát katonai erővel akarja „megoldani” a zsidaja és Orbán és köre tudatában van annak, hogy csak eddig kellett játszania a szerepüket. A levegő elfogyott körülöttük és oly mélyen lelepleződött már a kezdeti törekvéseket álcázó tervük, hogy végső döntésként csak az maradt számukra, hogy katonákkal próbálják meg a látszathatalmat, látszatdemokráciát valós diktatúrával biztosítani. Érezzük ezt már mi egy ideje, de nézzük a dolog jó oldalát: a galádság kiderül és a teljes „civilizált” világ bemozdult, s ennek egyik epicentrumában éppen Magyarország található. Mivel a NATO-zsidó haderő már most is itt van, ezért a véráldozat mindenképpen meg kell legyen. Az élesedő helyzetre jó példa, hogy a beloruszok bejelentették, hogy Sz-400-asokat és egyéb légelhárító rendszereket szereznek be iziben (szerintem már meg is van). Jó kis szerkezetek azok is, de közben Iránban egyezett éppen a szír elnök is az együttműködésről és a Közel-Kelet sorsával kapcsolatban, de közben Ukrajnával is tető alá hozta Ahmadinedzsad a katonai repülőgép-gyártásos üzletet.

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

 
NAVIGÁTOR
Kultúra: Árnyék és Ragyogás
Zöld:  Csodálatos Világ
Tudomány: AURORA
Jövőnk.Info
 
LEGFRISSEBBEK
Ismét randalíroztak a zsidó telepesek - KÜLFÖLD
Készül az újabb provokáció - JÖVŐNK
Demonstrációs felhívás - OTTHONVÉDŐK
Kavics az égben 4. - KULTÚRA
TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról - JÖVŐNK
Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze! - CIKK
A polip karja - Jövőnk
Anyuúúú! - CIKK

Állatvédőrség - ZÖLD

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok? - CIKK
MEGHÍVÓ - BELFÖLD
Megerőszakoltak és megöltek egy bahrain-i költőnőt - KÜLFÖLD
A MOCSOK ELBORÍT - CIKK
Demokratikus népirtás - CIKK
Hontalanok 1-6. - KULTÚRA
Bűneik a fejükre visszaszállnak... - CIKK
600. - KULTÚRA
Aki szelet vet, vihart arat! - CIKK
ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ - CIKK
Tanmese - GÖRBE TÜKÖR
Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - SZEMEZGETŐ
Egy füst alatt? - KÜLFÖLD
Kezdeti stádiumban gyógyítható a rák! - POSTÁNKBÓL
Vicc - Lóverseny - GÖRBE TÜKÖR
A Hit Gyülekezetének karmaiban - SZEMEZGETŐ
EGYIPTOM NEM AKAR GÁZT ADNI IZRAELNEK - KÜLFÖLD
Különleges érzékelés - TUDOMÁNY
A vakvezető munkakutyák társadalmi elfogadottsága - ZÖLD
Tavaszi tudnivalók a kutyás gazdáknak - ZÖLD
Emberi felelőtlenség - ZÖLD
HELL... - SZEMEZGETŐ
Majd ha Japán összeomlik... - KÜLFÖLD
Robin Hood Akciócsoport - FELHÍVÁS - OTTHONVÉDŐK
A bajok forrása 2. - POSTÁNKBÓL
A bajok forrása 1. - POSTÁNKBÓL
A Jobbik sajnálatos válságának okairól - CIKK
Célkeresztben: A bankok - a pénz urai X. - MEGOLDÁSOK
Háború a bolygó ellen - TUD-TECH
A tények makacs dolgok Orbán elvtárs - CIKK
Éhezés és düh - CIKK
Egészségmegőrzés az ősi hagyományok alapján - MSZ
Előkészületben a "Lex Lázár"? - SZÉKELY MAGYAR NEMZETŐRSÉG

 

 
HIRDETÉS
 
KÉSZÜLŐBEN
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!