TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
CÍMLAP
 
Szerkesztőség beszélgetések
 
HÍREK -POLITIKA
 
CIVIL VÉDERŐK
 
CIVIL ELLENÁLLÁS
 
MUSTRA
 
A SZELLEM HATALMA
 
ÁLDOZATOK
 
PÁRTOK
 
AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK
 
Kapcsolatfelvétel
 
Impresszum

Rovat szerkesztő:

Audie

elérhetőségünk:  

  terrainc88@gmail.com

 

 
TEMP
 
A szerk
 
Cikk

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze!

SZRTI - SZ.G.  2011.05.02. 12:09

A cionista és szemita mimikri eddig kitűnően működött - A hódítási folyamat sorrendje (4 lépése): erkölcsi bomlasztás, gazdaság leépítés, politikai kiszolgálás, majd jogilag is deklarált beolvasztás - A pártokrácia az az eszköz, mely biztosítja, és a felhatalmazást megadja a cionista végcél beteljesítéséhez. Az SZDSZ és LMP a neoliberalizmus fő szószólója, a farok, mely a kutyát csóválja. Az SZDSZ a cionisták és szemiták tömörítő pártja volt, valójában azonban a hazai és beáramló cionista pénzek valódi gazdája, ergo a hatalom valódi birtokosai a politika irányítói a háttérben. Képviselőik sosem pihentek, családi alapon mindig a húsos fazék fedelét fogták. Mielőtt színre léptek volna, "madarasként", hol bolseviknak, hol szocialistának, ha kellett kommunistának, vagy akármi másnak álcázták magukat. Egyetlen cél megvalósítása érdekében, mégpedig, hogy mindegyik regnáló pártban meghatározó, "értékadó", sőt irányító szerepet tölthessenek be. Most éppen a nemzeti kéket zöldre cserélték és LMP néven teszik ugyanazt, mint eddig. A cionista és szemita mimikri eddig kitűnően működött. Aki felfedte, velük került szembe, s ők sosem haboztak bármilyen eszközzel lesöpörni a színről. Sem ma, sem soha a történelmünk során egyetlen hatalom sem volt mentes tőlük. Többnyire a háttérből, titkos eszközökkel, de ha kellett, arcot is adva mételyeztek, és nyomást gyakoroltak. Az SZDSZ is odakerült ahová való, ám tagjai új tömörülést szerveztek, és más pártokba nyomakodtak be.

Anyuúúú!

SZRTI - Audie  2011.05.01. 20:40

Szégyellem, ha egy-egy nap megfeledkezem róla, hisz ő soha egy percre sem feledkezik meg rólam. Nagyon rosszul érzem magam, amikor tudom, otthon van és egésznap engem vár, lesi az ajtót, mikor toppanok be, s én, - bár ígértem - mégsem hozzá megyek, hanem más elintézni való után járok, vagy barátokkal vagyok. Pedig ő mindig sietett hozzám haza a munkából, hogy ne legyek egyedül. Én mégis egyedül hagyom. Anyám mégis mindent megbocsájt. Ezért, ha másként nem, de telefonon naponta megkeresem, hogy tudja, jól vagyok, ne aggódjon miattam, s hogy én is tudjam jól van. Hogy megvan még nekem. Ahogy felnőttem, s anya lettem én is, akkor tapasztaltam meg igazán, hogy mi mindent jelent anyának lenni. Gyermekeket a szívem alatt hordani, életet adni nekik, s felnevelni őket, hogy EMBERRÉ váljanak, a világon a legfontosabb tett. Rájöttem, az anyaság az egyik legnehezebb és egyben a legnagyszerűbb s talán a legtöbb lemondással járó hivatás az életben, - ha odaadással, rengeteg szeretettel, türelemmel vállalják az anyák ezt az életet. Szerencsére a legtöbb édesanya ilyen. Hétköznapi hősök, örök szolgálatos katonák ők. Az anyáknak akkora szíve és hite van, hogy elég legyen az egész családnak. Ezért úgy gondolom, nem május első vasárnapja, de az év minden napja sem elég arra, hogy szeretettel gondoljunk rájuk és hálás szívvel, csókot lehelve homlokukra egy KÖSZÖM ÉDESANYÁM! –ot mondjunk neki. Tegyük hát meg. Megérdemlik!

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok?

SZRTI - B. J.  2011.05.01. 07:01

Miért nem állnak, a keresztet magasba tartva a páncélos terminátorok elé? Miért nem tiltakoznak a magyarországi történelmi keresztény egyházak a kilakoltatások ellen? Miért nem védik meg híveiket az otthonvesztéstől? Vagy csak saját magukkal vannak elfoglalva? Az állami pénzeket ehabzsolva? Mely pénz a végeredményben megint csak a népé. Attól vették el! Attól a néptől, aki mellett nem állnak ki, akit nem védenek meg, a páncélos kilakoltató rendőröktől, a pokol katonáitól!

A MOCSOK ELBORÍT

SZRTI - SZ.G.  2011.04.20. 12:13

Az egészségügy, a rendvédelem, az oktatás totális lezüllesztése és tönkretétele, ennek az évtizedek óta folyó kártételnek ékes bizonyítékai. Eladósítással és egyéb kényszerítő eszközökkel juttatták az országot a szakadékba, a mocsokba. A legbosszantóbb, azonban egyfelől az, hogy e tevékenységük közepette mindegyik rezsim a haza megmentőjének hazudja magát, pártját, és végrehajtóit, ujjal mutogatva, alaptalanul megvádolva saját bűneivel mindazokat, akik elszenvedői az éppen regnáló diktátorok pártjai és hóhérsegédeik ámokfutásának. Másfelől legalább ennyire bosszantó, hogy miközben a magyar nép egyre jobban csúszik lefelé, és megállíthatatlanul fogy, közülük egyre többen szenvednek az alapvető megélhetési, lakhatási egészségi gondjaik miatt, addig látványosan és számolatlanul szórják a tőlünk erőszakkal elvett pénzt. Vagyis, nekik mindenre futja; a luxusautóktól, a csoda nyomtatókon át, az érdemtelenek "kárpótlásáig", és nemzetközi bankok finanszírozásáig, no és nem utolsósorban, a saját illetményeik állandó évente történő növeléséig.

Demokratikus népirtás

SZRTI - SZ.G.  2011.04.19. 15:21

A demokrácia nevében az államilag elhallgatott, mentegetett és támogatott cigány- és fehérgalléros bűnözési hullám mára elborította az országot. Miközben arról hazudik a likud nagy barátja és tettestársai, hogy a rendőrség és igazságszolgáltatást munkáját nem vehetik át a civil szerveződések, aközben a saját maga épített le ezeket. Hazánkban az igazságszolgáltatás jogszolgáltatássá silányult. A rendőrség minden módszerrel történő lezüllesztése pedig alkalmatlanná tette azt hivatása ellátására. – mindeközben tombol a demokrácia. ... Teljesen kiszámítható a még többségi magyar lakosság reakciója, a vele szemben tanúsított atrocitások, bűncselekmények, környezeti- és élet rombolásokra. Mivel pedig ezeket a romboló cselekményeket demokratikusan tűri, sőt támogatóan védi a mindenkori cionista kormányzat, sőt igyekszik ezt a nyomást is addig fokozni, míg el nem szakad a cérna, ebből egyértelműen következik, hogy nem csakhogy szándékos, de megtervezett is. Célja pedig, mint már korábban is megírtuk, egy polgárháború, de legalábbis etnikai háború kirobbantása, még az előtt, hogy a lakosság felismerné, kik az igazi bűnösök, és azok ellen fordulna.  ... Tegyük végre tisztába a dolgokat, a szegénység nem oka a bűznek, lustaságnak, mocsoknak, az igénytelenségnek, hanem következménye. Sokan vannak, akik szegények, mégsem hajigálják más portájára a szemetüket, mégis rendben tartják kertjüket, házukat, gyermekeiket. És még csak lopni, betörni sem járnak, de legfőbbképpen nem garázdálkodnak és gyilkolnak. Az efféle cselekedetek belülről fakadnak; az erkölcsi nullaság, az igénytelenség és lustaság az otthon és a szűkebb környezetben látott minták követése.

Aki szelet vet, vihart arat!

SZRTI - Audie  2011.04.16. 23:40
De ne felejtkezzünk el arról, hogy nem csak a jelenlegi fideszes kormány csupán a felelős, hanem a máig regnáló, és a parlamentben valaha is ülő összes párt asszisztált ahhoz, hogy az ország és a benne lakó kisemberek szép sorjában halállistára kerüljenek! Most, hogy a hivatásosokat is ugyanebbe a körbe taszították, akkor ki fogja védeni a pártkatonák és politikusok hátsóját? Tán az újonnan beöltöztetett idegen biztonságiak, vagy az európai csendőrség? Gondoljunk csak egy pillanatra Líbiára, Egyiptomra és a többiekre, a cionista EU, és USA, mint a villám úgy hátba támadta az addig dédelgetett és keblére ölelt barátait. És mivel a mai napig nem történt semmi az emberek felemeléséért a bajok megszüntetéséért, az elnyomó multik (bankok és egyéb vállalkozások) kiebrudalásra, vagy a béklyók (EU, IMF, Világbank, stb) feloldására, viszont a helyzet további rontása most is folyamatos, nem nehéz megjósolni az elkerülhetetlent.

ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ

SZRTI - SZ.G.  2011.04.13. 06:51

Nem akarom érteni, már azt sem, hogy minek ez a sok levél, mely nyilvánvalóan a szemetes kosárba, vagy jobb esetben a fiók mélyére kerül. Hisz olyan bajokat írnak le ezekben a nyílt -, vagy körlevelekben, amelyeket nemcsak, hogy ismernek a címzettek, de ráadásul ők okozták, méghozzá eltervezetten, szántszándékkal. A bűnözés szándékos növelése, a rendvédelmiek előre megtervezett lezüllesztése, a magyar lakosság elégedetlenségének irányított növelése, mindhárom tény az egyre növekvő bűnözést szolgálja, és az ezzel arányos elégedetlenséget szítja, vagyis egy irányba mutat, és hat! Véletlen, cél nélküli lenne ez a folyamat? Ez a cél nem más, mint aljas szándékkal kirobbantott polgárháborúba taszítani a magyarokat. A bűnözők, a cionista politikusok, bankok, és multik, valamint sameszeik az áldozataikat közös erővel belekényszerítik, egy manipulált, ám az áldozatok által SZERVEZETLEN, TERVEZETLEN, ezért eleve kudarcra ítélt POLGÁRHÁBORÚBA. Melyet ráadásul nem is a felkelők irányítanának a tervek szerint. Mert mindenképpen ürügyet kell kreálniuk az idegen csapatok behívására, mint 56-ban. A hódítók, a zsidó betelepültek pedig már fel vannak fegyverezve. ki vannak képezve, és minden fajta munícióval is jól felszerelték őket. Az általuk lelkifurdalás nélkül feláldozható cigányságot pedig tolják maguk előtt. De addig is altatják, ámítják őket, vezetőiket pedig hitegetik korrumpálják. No meg uszítják a magyarok ellen!

Rémhírek (nemcsak) a politika szolgálatában

Szász Gerda  2011.03.14. 16:43

De vajon kinek jó ez? Kinek az érdekeit szolgálja? Rengeteg példa támasztja alá, hogy a sok esetben a szándékos hisztériakeltés, és úgynevezett terrortámadások hátterében épp maguk a hisztéria keltők irányítói, a korrupt, és/vagy ostoba politikusok, kormányok, titkosszolgálatok, állnak. (pl 9/11, HAARP katasztrófák stb.) S mögöttük mindig ott találjuk az értelmi szerzőket, a világ pénzoligarcháit. (amit saját maguk természetesen tagadnak, vagy összeesküvés elméletnek titulálnak) De hát a tények magukért beszélnek, akárcsak az igazság – már amikor végre kiderül. (de mindig kiderül, csak idő kérdése.) Ahogy már írtuk is, a legcélravezetőbb, ha minden értesülést abból a szempontból is megvizsgálunk, hogy kik profitálnak az eseményekből. Visszatérve a jelen „beeteős” hírhez a fentiek fényében, arra a következtetésre jutunk, hogy a különböző ilyen-olyan veszélyek és fenyegetettségek az ellenük való fellépés magyarázásának adnak ürügyet.

Elszánt kiáltások március idusára

Siklósi András  2011.03.11. 18:25

Teremtsünk egy olyan független, semleges, önellátásra törekvő országot (a rendkívül káros izraeli és euroatlanti gyarmati kötelékek elszakításával, a sarcfizetések megtagadásával), melyben tisztességesen, értelmesen s testvéri szeretetben élhetünk! Ahol mindenkinek otthona, állása, biztos kenyere van. Ahol a betegeket meggyógyítják, ahol gondoskodnak az elesettekről, ahol a diákok ingyen tanulhatnak, a nyugdíjasok élvezhetik munkájuk gyümölcsét, ahol megbecsülik a családokat és az anyaságot, ahol nincsenek zsarnok idegenbérencek, korrupt vezetők és terrorista rendőrök, ahol a bűnözőket lefülelik, és börtönbe zárják. Ahol az Alkotmány nem bolsevista fércmű, ahol a kormány, a parlament s az állami/önkormányzati hivatalok – szemtelen packázás és önkényeskedés helyett – a népet szolgálják. Lám, az arabok éppen most rázzák le sok évtizedes béklyóikat, hát pont mi mondanánk le az üdvözítő szabadságról? A siker, a győzelem főként rajtunk, a mi elszántságunkon, kitartásunkon múlik. Nincs okunk habozni és félni, a láncainkon kívül már semmit sem veszíthetünk. Ennél a lenullázott, kilátástalan életnél, ennél a keserves, lassú haldoklásnál nincs semmi rosszabb. Ha Égi Patrónánk is úgy akarja, ennél csak jobb jöhet. Készüljünk föl méltóképpen a közeli gyökeres, sőt kozmikus változásokra! Fegyverkezzünk testben és lélekben! Legyünk szolidárisak, bátrak és erősek, s a haza fényre derül!

ELŐREHOZOTT AVATÁS

SZRTI - Audie  2011.03.07. 12:18

Épp így elgondolkodtató, az az orbáni megfogalmazás, miszerint eredményes, becsületes munkát vár el tőlük. Nos, ezzel is van gond, hiszen a rendőrség szervezetében, és vezetésében nem csak a pártokkal való szoros összefonódás a problémák forrása, ehhez társul a lassan (de milyen lassan és szőrmentén!) napfényre kerülő korrupció, visszaélések, és egyéb igazságtalanságok, elfogultságok, bűnpártolások egy-egy esete, – mely valljuk be, csupán a jéghegy csúcsa. S akkor még nem is beszéltünk arról, hogy vajon milyen „ellenszolgáltatás”, fizetés fejében várja el a rendőrök becsületes és eredményes munkáját. Hiszen az állomány eszközei elavultak, gyakorta elégtelenek a munka elvégzésére, a rendőrök fizetése a nevetségesen kevésről a szégyenteljesen és röhejesen alacsonyra zsugorodott, kedvezményeiket, (korkedvezmény, bérkiegészítések) csökkentették vagy megvonták, a túlóra kifizetésekkel is folyamatos probléma van, a dolgozói érdekképviseletüket ellehetetlenítik, (ha csak nem a vezetés érdekeit tartja szem előtt), védő és egyéb felszerelések, járműveik állapota sem kielégítő. És ha mégis bevisznek egy-egy köztörvényes (pl. cigány, vagy politikus, esetleg gazdag „üzletember”) bűnözőt, az egy óra múlva nevetve kisétálhat. – Ez vajon mennyire fokozza a járőr, vagy az intézkedő rendőr hangulatát, motiváltságát?

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

 
NAVIGÁTOR
Kultúra: Árnyék és Ragyogás
Zöld:  Csodálatos Világ
Tudomány: AURORA
Jövőnk.Info
 
LEGFRISSEBBEK
Ismét randalíroztak a zsidó telepesek - KÜLFÖLD
Készül az újabb provokáció - JÖVŐNK
Demonstrációs felhívás - OTTHONVÉDŐK
Kavics az égben 4. - KULTÚRA
TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról - JÖVŐNK
Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze! - CIKK
A polip karja - Jövőnk
Anyuúúú! - CIKK

Állatvédőrség - ZÖLD

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok? - CIKK
MEGHÍVÓ - BELFÖLD
Megerőszakoltak és megöltek egy bahrain-i költőnőt - KÜLFÖLD
A MOCSOK ELBORÍT - CIKK
Demokratikus népirtás - CIKK
Hontalanok 1-6. - KULTÚRA
Bűneik a fejükre visszaszállnak... - CIKK
600. - KULTÚRA
Aki szelet vet, vihart arat! - CIKK
ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ - CIKK
Tanmese - GÖRBE TÜKÖR
Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - SZEMEZGETŐ
Egy füst alatt? - KÜLFÖLD
Kezdeti stádiumban gyógyítható a rák! - POSTÁNKBÓL
Vicc - Lóverseny - GÖRBE TÜKÖR
A Hit Gyülekezetének karmaiban - SZEMEZGETŐ
EGYIPTOM NEM AKAR GÁZT ADNI IZRAELNEK - KÜLFÖLD
Különleges érzékelés - TUDOMÁNY
A vakvezető munkakutyák társadalmi elfogadottsága - ZÖLD
Tavaszi tudnivalók a kutyás gazdáknak - ZÖLD
Emberi felelőtlenség - ZÖLD
HELL... - SZEMEZGETŐ
Majd ha Japán összeomlik... - KÜLFÖLD
Robin Hood Akciócsoport - FELHÍVÁS - OTTHONVÉDŐK
A bajok forrása 2. - POSTÁNKBÓL
A bajok forrása 1. - POSTÁNKBÓL
A Jobbik sajnálatos válságának okairól - CIKK
Célkeresztben: A bankok - a pénz urai X. - MEGOLDÁSOK
Háború a bolygó ellen - TUD-TECH
A tények makacs dolgok Orbán elvtárs - CIKK
Éhezés és düh - CIKK
Egészségmegőrzés az ősi hagyományok alapján - MSZ
Előkészületben a "Lex Lázár"? - SZÉKELY MAGYAR NEMZETŐRSÉG

 

 
HIRDETÉS
 
KÉSZÜLŐBEN
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!