TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
CÍMLAP
 
Szerkesztőség beszélgetések
 
HÍREK -POLITIKA
 
CIVIL VÉDERŐK
 
CIVIL ELLENÁLLÁS
 
MUSTRA
 
A SZELLEM HATALMA
 
ÁLDOZATOK
 
PÁRTOK
 
AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK
 
Kapcsolatfelvétel
 
Impresszum

Rovat szerkesztő:

Audie

elérhetőségünk:  

  terrainc88@gmail.com

 

 
TEMP
 
A szerk
 
JÖVŐNK
JÖVŐNK : TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról

TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról

TRMSZ - Jövőnk Info  2011.05.02. 16:41

Április 30-án és május 01-én a továbbra is fennálló nyomorúságos ellátmányra figyelemmel, kollégáink kérésére mindkét napra szintén közel 100 főre rendeltünk meleg ételt. Meg nem erősített információ szerint a Nyírbátorból érkező KR-i kollégák április 30-án sem enni, sem innivalót nem kaptak. Ha ez igaz, az egyszerűen gyalázatos. A TMRSZ ezúton is köszöni a tisztségviselők áldozatos munkáját és büszke arra, hogy tisztségviselőik személyes példamutatással jártak elöl. A TMRSZ, észlelve, hogy a Gyöngyöspatán történtek vonatkozásában mindenkinek igaza van, mindenki mondja a magáét, a politikusok egymást licitálják túl a szembenálló felek igazát védve, menetelések, üdültetések, utaztatások és álságos politikusi nyilatkozatok váltják egymást a politikai haszonszerzés céljával, nem várhattunk tétlenül. A kormányzati politikának ismét a látszatintézkedés és a politikai cirkuszolás volt az elsődleges, törvényt módosítottak, tetszelegtek és szokásuk szerint hazudoztak, miközben a munkájukat végző rendőrök helyzete a legkevésbé sem érdekelte őket.


TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról

TMRSZ általános tájékoztató, valamint a Gyöngyöspatán lévő kollégák helyzetéről, ellátmányáról és a TMRSZ által tett intézkedésekről

Az elmúlt közel egy év kormányzati ténykedésének eredményeként ma már általános jelleggel jelenthető ki, hogy a végrehajtói rendőri állomány teljesen kizsigerelt, a hivatásos életpálya megtartó ereje szinte már nyomokban sem létezik.

A munkájukat végző rendőrök sem az ingyenmunka „ellentételezéseként” jogszabályban előírt csúszó órákat, de gyakran még az éves szabadságukat sem tudják kivenni. A kormányzat ténykedése elüldözi a pályáról a rendőröket és a gyorstalpalón, néhány hónap alatt rendőrnek felesküdött állomány nem képes pótolni a meglévő űrt sem létszámban, sem tapasztalatban.

Több helyről származik az az információ, miszerint a rendőrök „Hivatásunk védelmében” megtartott demonstrációját megelőzően szóban kaptak eligazítást, miszerint a parancsnok felhívta a figyelmüket arra, hogy aki nincs szolgálatban, tartózkodjon a lakásán, mert bármikor behívhatják szolgálatba. Ezt követően még az sem tudott eljönni a demonstrációra, akinek szándékában állt, sőt erre lehet számítni 2011. május 6-án is.

Ennyit a kormányzat által kézivezérelt rendőri vezetés írásban adott szava és a valóság közötti különbségről. Ez a ténykedés Heves megyében és más megyékben is jellemző volt.

A Készenléti Rendőrségen szolgáló rendőrök sem kaptak lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a demonstráción, mivel a tiltakozás hetében folyamatos szolgálatot láttak el. Elmondták, hogy amikor az eligazítást követően testmellényben már szálltak fel a csapatszállító járművekre, akkor mondták a parancsnokok, hogy aki el akar menni demonstrálni, az mehet.

Az is felszínre került, hogy a kormány és a kormányzati politikusok rendőrellenes hozzáállása alapján már nem bíznak a politikusokban, mert semmi nem változott, sőt a jelenlegi kormányzat alatt romlott a rendészet, a rendőrség addigi, egyébként is kritikus állapota.

Megállapítható, hogy a kormányzat ténykedése mint ha arra irányulna, hogy direkt robbanásveszélyes helyzet alakuljon ki a társadalom egyes csoportjai között, és sajnos úgy tűnik, mint ha ebben a rendőrök is az áldozati bárány, vagy a bűnbakok szerepére lennének szánva a kormányzat által.

Az egyik Rendőrkapitányságon a TMRSZ helyi titkára és a helyettese is kiemelkedően végzi a vállalt társadalmi feladatát. Nevüket azért nem írjuk ki, nehogy érezhető, de nehezen bizonyítható retorzió érje őket akár a szakmai vezetés, vagy akár a rendőrellenes kormányzati politika részéről. Ezen a kapitányságon az elhelyezett faliújságon megtalálhatók a TMRSZ szóróanyagai és az aktuális hirdetmények. A titkár elmondta, hogy a tagoknak e-mailen rendszeresen elküldi azokat a dokumentumokat, amiket a TMRSZ KKI megküld neki, és a tagság részére is szóló tájékoztatást tartalmaznak.

Az elbeszélgetések során az is megállapítást nyert, hogy az utóbbi időben rendkívül nagy kiégettség és fásultság tapasztalható a rendőrök körében, amit az egzisztenciális helyzetük rohamos romlása okoz.

Gyöngyöspata

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság állományának jelentős része Gyöngyöspatára volt vezényelve az ott kialakult helyzet miatt, így néhány Gyöngyöspatán lévő kollégát telefonon megkérdeztünk a kapott ellátmányt illetően.

Elmondták, hogy fejenként 4 szelet kenyeret és hozzá 1 doboz májkrémet valamint 1 doboz dzsemet kapnak, amely 12 órás szolgálatra kevés, ráadásul nagyon hiányzik nekik a meleg étel.

Ezt követően a szakszervezet vezetésével történt egyeztetés után 2011.04.28-án az egyik gyöngyösi Pizzériából rendeltünk annyi frissen sült pizzát, és kávét, melyet 2 fordulóban szállítottunk ki a kollégáknak szakszervezeti tagságukra tekintet nélkül, melynek összegét a TMRSZ fizette ki.

Szégyen, hogy a rendőrellenes kormányzat irányította rendőri vezetés ténykedése a több milliárdos forráselvonás miatt már nem tudott kiterjedni arra, hogy az éjjel nappal a rendet fenntartó kollégák ne olyan mennyiségű és minőségű ellátmányt kapjanak, amelynél még egy ingyenkonyhán is különbet kapnának.

A pizzának és a kávénak tapasztalataink szerint nagyon örültek a kollégák, ízletesnek és mennyiségileg is kielégítőnek tartották. Rendőr aznap éhesen nem maradt, köszönhetően a TMRSZ-nek.

Érdeklődtünk a rendőrök élelmiszer ellátásáról. Azok a kollégák, akik a HMRFK állományában teljesítenek szolgálatot, 4 szelet kenyeret, 1 doboz májkrémet, 1 doboz dzsemet és ásványvizet kaptak. A Készenléti Rendőrségen dolgozók minden nap 3 bagettet kapnak, ami különféle töltelékkel van megtöltve. Ennek a minőségére ugyan nem panaszkodtak, viszont hiányolták a meleg ételt. Vannak akik 2-3 hete minden szolgálatban ezt kapják, ők többnyire már meg sem eszik azt.

Április 29-én telefonon kerestek bennünket, hogy a Gyöngyöspatán lévő újonnan szolgálatba lépő kollegák is érdeklődtek, hogy a TMRSZ tudna-e segítséget nyújtani abban, hogy meleg ételt kapjanak.

A TMRSZ ismételten intézkedett arra, hogy az akkor szolgálatban lévő közel 100 fő rendőrnek megrendelésre kerüljön egy tál meleg étel.

A TMRSZ segítséget kért és kapott a Gyöngyöspatai Önkormányzat Alpolgármesterétől és a helyi Óvodától, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Így került arra sor, hogy a helyi óvodában megfőzettünk közel 100 adag csikós tokányt tésztával. Az ételt, a műanyag tányérokat és evőeszközöket, a szalvétát, a kenyeret, az ásványvizet és a műanyag zsákokat az önkormányzat buszával szállítottuk a Gyöngyöspatai Rendőrőrsre, ahol az óvoda alkalmazottjaival közösen ki is adagoltuk azt az éhes (éhező?) kollégáinknak, remélhetőleg a megelégedésükre.

Sokan hangoztatták hogy nagyra értékelik a TMRSZ gondoskodását, és elismerő szavakkal köszönték meg a segítséget, illetve panaszolták, hogy az összes szakszervezet közül csak a TMRSZ volt jelen segítő szándékkal az árvízi mentéskor, és most is.

Április 30-án és május 01-én a továbbra is fennálló nyomorúságos ellátmányra figyelemmel, kollégáink kérésére mindkét napra szintén közel 100 főre rendeltünk meleg ételt: 30-án párizsi sertésszeletet rizzsel, savanyúsággal, május 01-én pedig pörköltet tésztával, savanyúsággal. Tekintettel arra, hogy hétvégén az óvoda zárva van, így egy helyi étteremben készíttettük el az ételt.

A TMRSZ képviseletében eljáró tisztségviselőink, Fehér Anita titkár és Pap Henriett gyöngyösi titkárhelyettes, valamint Fityó Mónika országos hatáskörű szervező ügyvivőnk is megjelent és segített az elosztásban.

Meg nem erősített információ szerint a Nyírbátorból érkező KR-i kollégák április 30-án sem enni, sem innivalót nem kaptak. Ha ez igaz, az egyszerűen gyalázatos.

A biztosításban részt vevő parancsnoki állomány rendkívüli segítőkészségről tett tanúbizonyságot minden nap. Többen jelezték, hogy írásban fognak köszönetet mondani a TMRSZ-nek, és személyesen Szima Judit főtitkár asszonynak a maguk és a beosztotti állomány nevében.

A TMRSZ ezúton is köszöni a tisztségviselők áldozatos munkáját és büszke arra, hogy tisztségviselőik személyes példamutatással jártak elöl.

A TMRSZ, észlelve, hogy a Gyöngyöspatán történtek vonatkozásában mindenkinek igaza van, mindenki mondja a magáét, a politikusok egymást licitálják túl a szembenálló felek igazát védve, menetelések, üdültetések, utaztatások és álságos politikusi nyilatkozatok váltják egymást a politikai haszonszerzés céljával, nem várhattunk tétlenül.

A kormányzati politikának ismét a látszatintézkedés és a politikai cirkuszolás volt az elsődleges, törvényt módosítottak, tetszelegtek és szokásuk szerint hazudoztak, miközben a munkájukat végző rendőrök helyzete a legkevésbé sem érdekelte őket.

Ez ma, a mai magyar, rendészeti valóság.

TMRSZ

 
NAVIGÁTOR
Kultúra: Árnyék és Ragyogás
Zöld:  Csodálatos Világ
Tudomány: AURORA
Jövőnk.Info
 
LEGFRISSEBBEK
Ismét randalíroztak a zsidó telepesek - KÜLFÖLD
Készül az újabb provokáció - JÖVŐNK
Demonstrációs felhívás - OTTHONVÉDŐK
Kavics az égben 4. - KULTÚRA
TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról - JÖVŐNK
Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze! - CIKK
A polip karja - Jövőnk
Anyuúúú! - CIKK

Állatvédőrség - ZÖLD

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok? - CIKK
MEGHÍVÓ - BELFÖLD
Megerőszakoltak és megöltek egy bahrain-i költőnőt - KÜLFÖLD
A MOCSOK ELBORÍT - CIKK
Demokratikus népirtás - CIKK
Hontalanok 1-6. - KULTÚRA
Bűneik a fejükre visszaszállnak... - CIKK
600. - KULTÚRA
Aki szelet vet, vihart arat! - CIKK
ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ - CIKK
Tanmese - GÖRBE TÜKÖR
Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - SZEMEZGETŐ
Egy füst alatt? - KÜLFÖLD
Kezdeti stádiumban gyógyítható a rák! - POSTÁNKBÓL
Vicc - Lóverseny - GÖRBE TÜKÖR
A Hit Gyülekezetének karmaiban - SZEMEZGETŐ
EGYIPTOM NEM AKAR GÁZT ADNI IZRAELNEK - KÜLFÖLD
Különleges érzékelés - TUDOMÁNY
A vakvezető munkakutyák társadalmi elfogadottsága - ZÖLD
Tavaszi tudnivalók a kutyás gazdáknak - ZÖLD
Emberi felelőtlenség - ZÖLD
HELL... - SZEMEZGETŐ
Majd ha Japán összeomlik... - KÜLFÖLD
Robin Hood Akciócsoport - FELHÍVÁS - OTTHONVÉDŐK
A bajok forrása 2. - POSTÁNKBÓL
A bajok forrása 1. - POSTÁNKBÓL
A Jobbik sajnálatos válságának okairól - CIKK
Célkeresztben: A bankok - a pénz urai X. - MEGOLDÁSOK
Háború a bolygó ellen - TUD-TECH
A tények makacs dolgok Orbán elvtárs - CIKK
Éhezés és düh - CIKK
Egészségmegőrzés az ősi hagyományok alapján - MSZ
Előkészületben a "Lex Lázár"? - SZÉKELY MAGYAR NEMZETŐRSÉG

 

 
HIRDETÉS
 
KÉSZÜLŐBEN
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt    *****    AJÁNDÉKOZZ ASZTROLÓGIAI ELEMZÉST, SZÜLETÉSNAPRA IS SZÉP AJÁNDÉK!    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Szereted az animéket és mangákat? Megismernél egy új fansub csapatot? Akkor itt a helyed! A rókák várnak rád ;)    *****    Szeretnél saját lovat?De nem engedheted meg magadnak? Katt!Nevelj nálunk virtuálisan! Nevelj, tenyéssz versenyezz!    *****    EBERTIN: Kozmobiológia    *****    Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??    *****    Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok