TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
CÍMLAP
 
Szerkesztőség beszélgetések
 
HÍREK -POLITIKA
 
CIVIL VÉDERŐK
 
CIVIL ELLENÁLLÁS
 
MUSTRA
 
A SZELLEM HATALMA
 
ÁLDOZATOK
 
PÁRTOK
 
AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK
 
Kapcsolatfelvétel
 
Impresszum

Rovat szerkesztő:

Audie

elérhetőségünk:  

  terrainc88@gmail.com

 

 
TEMP
 
A szerk
 
SZÉKELY-MAGYAR NEMZETŐRSÉG
SZÉKELY-MAGYAR NEMZETŐRSÉG : Előkészületben a "Lex Lázár"?

Előkészületben a "Lex Lázár"?

SzMNO  2010.04.17. 14:16

A tervek szerint a katonai hagyományőrző egyesületek működésére külön törvény születne, amely előírná az engedélyezett szervezetekhez való tagfelvétel esetén, az erkölcsi igazolvány beszerzése mellett, a személyre szabott nemzetbiztonsági átvilágítást is. ... bizonyos ismeretek puszta birtoklását és terjesztését kriminalizálja. Eszerint a jövőben minden, a rendvédelmi szervek harcászati eljárásaihoz szükséges ismereteknek a rendvédelmi szervek, illetve az ezen ismeretek átadására jogosult oktatási intézmények keretein kívül történő szóban, írásban vagy adathordozón történő terjesztése, gyakorlása, illetve az ezek elsajátítására irányuló „illetéktelen” aktív érdeklődés szintén bűncselekményt valósítana meg. ... jövőben nemcsak a fegyvertartási jogot, nemcsak a lőterek, air-soft- és paintball-pályák, valamint a túlélő táborokat szervező vagy harcművészeteket oktató egyesületek és vadásztársaságok legális működtetését kötnék előzetes nemzetbiztonsági átvilágításhoz, hanem mindezek igénybevételét is


Előkészületben a „Lex Lázár”?
 
Belső informátoraink szerint a leendő fidesz-kétharmad a Gárdarendelet szelleméhez igazítaná az alkotmányt és a Btk.-t – Az új kormány alkut kötne a Jobbikkal a Gárda feloszlatásáról – A tervezett módosítások törvényen kívülre helyeznék a katonai hagyományőrző szervezeteket és ellehetetlenítenék „military-kultusz” itthoni rajongótáborát
 
        Lázár János neve nem ismeretlen a nemzeti radikális tábor számára. Ő volt az, aki Hódmezővásárhely fideszes polgármestereként kitiltotta az Árpád-sávos zászlót az általa vezetett városból, miután a helyi hitközség felhomályosította arról, hogy a városból szerintük Árpád-sávos karszalagot viselő emberek deportálták 1944-ben a helyi zsidóságot. (Ennek történeti hitelességéről zárójelben annyit, hogy a nyilas hatalomátvétel idején Hódmezővásárhely már szovjet kézen volt, az előtte való nyáron pedig a helyi zsidóság deportálását a Sztójay-féle bábkormány csendőrsége hajtotta végre, akik viszont soha nem viseltek Árpád-sávot semmilyen formában). Emberünk jelenleg a parlament honvédelmi bizottságának fideszes alelnöke, így például ő is tagja volt az izraeli gépek berepülését vizsgáló országgyűlési bizottságnak, a Heti válasz találgatása szerint pedig ő a honvédelmi tárca várományosa, de más források nem zárják ki azt sem, hogy a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter lesz. Elég megbízható fideszes informátoraink szerint Lázár János törvénycsomagot nyújtana be a parlamentbe, az azokhoz szükséges alkotmánymódosításokkal egyetemben, melynek hallatán felállt a szőr a hátunkon, de amely minden egészséges érzelmű magyar emberből ugyanezt az érzést váltaná ki.
 
        A törvénycsomag két új büntetőjogi kategóriát vezetne be. Az egyik lenne a „katonai jellegű szervezet fenntartása”, illetve „illegális katonai jellegű szervezethez való csatlakozás bűntette”. Ezt a bűncselekményt az követné el, aki rendvédelmi szervek, őrző-védő cégek, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-intézmények vagy karitatív szervezetek keretein kívül csoportokat (tehát magában foglalva a be nem jegyzett szervezeteket is) egységes formaruhával, rendfokozattal vagy azonosítószámmal látna el, illetve ezek felkínálását elfogadná. A tervezett törvény hatálybalépésekor minden ilyen jellegű bejegyzett szervezetet fel kéne oszlatni, beleértve a katonai hagyományőrző testületeket is, ez alól csak azok a hagyományőrző egyesületek jelentenének kivételt, melyek működését a HM-Hadtörténeti Intézet, a megfelelő, és minden meglévő tagra kiterjedő „nemzetbiztonsági” átvilágítás elvégzését követően engedélyezne. A tervek szerint a katonai hagyományőrző egyesületek működésére külön törvény születne, amely előírná az engedélyezett szervezetekhez való tagfelvétel esetén, az erkölcsi igazolvány beszerzése mellett, a személyre szabott nemzetbiztonsági átvilágítást is. Ugyancsak ide kapcsolódik, hogy a nevezett Lázár-csomag szándéka szerint a csoportos garázdaság bűntette újabb elkövetési fajtával bővülne, méghozzá a „közterületen, vagy nyilvános helyen illetéktelenül elkövetett alakzatban vonulás, vagy alakzatban tartózkodás” tételével.
 
        A csomagban szereplő másik új büntetőjogi kategória ennél is sokkal súlyosabb: a „harcászati ismeretekkel való visszaélés”. Ez nem valamiféle meglévő ismeretekkel történő bűncselekmény elkövetését jelenti, hanem bizonyos ismeretek puszta birtoklását és terjesztését kriminalizálja. Eszerint a jövőben minden, a rendvédelmi szervek harcászati eljárásaihoz szükséges ismereteknek a rendvédelmi szervek, illetve az ezen ismeretek átadására jogosult oktatási intézmények keretein kívül történő szóban, írásban vagy adathordozón történő terjesztése, gyakorlása, illetve az ezek elsajátítására irányuló „illetéktelen” aktív érdeklődés szintén bűncselekményt valósítana meg.
 
        Úgy tudjuk továbbá, hogy a „lex-Lázár” szándékai szerint a jövőben nemcsak a fegyvertartási jogot, nemcsak a lőterek, air-soft- és paintball-pályák, valamint a túlélő táborokat szervező vagy harcművészeteket oktató egyesületek és vadásztársaságok legális működtetését kötnék előzetes nemzetbiztonsági átvilágításhoz, hanem mindezek igénybevételét is. Vagyis nem mehetne legálisan lőtérre, air-softozni, paintball-ozni vagy harcművészeteket tanulni az, akinek ezt a Hatalombiztonsági Hivatal nem kegyeskedik lehetővé tenni. Márpedig ez a nemzetbiztonsági átvilágítás pozitív eredményéhez (ti. az igazolás megtagadásához) a puszta gyanú, vagy feltételezés is elegendő. Hasonlóan „nemzetbiztonsági” átvilágítás feltételéhez szeretné kötni Lázár a ZMNE és a különböző rendészeti és tiszti főiskolák mellett a Vegyészmérnöki karok, illetve a Műszaki Egyetem bizonyos szakjaira való jelentkezést, illetve ezek előadásainak látogatási jogát. De a jéghegy csúcsa mégcsak nem is ez, hanem az, hogy a jövőben biztonsági őrnek, vagy szerződéses katonának is csak ilyen átvilágítással mehetne el az ember, (ez utóbbi alól persze csak a háborús helyzet jelentene kivételt).
 
        Felmerült az elképzelés ennek kapcsán a tömeges átvilágítási kérelmek kezelése és elvégzése céljából a Hatalombiztonsági hivatalon belül egy külön apparátus felállítására vonatkozóan, mely az erkölcsi bizonyítványhoz hasonló civil „Nemzetbiztonsági Bizonyítványokat” állítaná ki, és amelyek érvényességi ideje alapjáraton másfél évig tartana. Informátoraink azt is tudni vélik, hogy az említett leendő „bűncselekmények” felderítésére a leendő kormányzat elképzelései szerint külön bűnüldözési ágat hoznának létre, csak még az kérdéses, hogy ez az Ügyészség hatáskörébe tartozna, vagy – ha és amennyiben meghagynák – a még a Gyurcsány-kormány által felállított Nemzeti Nyomozóiroda egyik új szakosztálya lenne. A másik nyitvahagyott kérdés a Fidesz elképzeléseiben a településen működő polgárőrségek törvénymódosítás utáni sorsa. Lázár, a hagyományőrző szervezetek általa elgondolt jövőbeni státusához hasonló külön törvényi szabályozással, meghagyná a jelenlegi polgárőrségeket, míg mások a Jobbik követelését átvéve, a Horthy-korszak csendőrségének mintájára, de más elnevezéssel, a rendőrségtől független, központosított testületet hozna létre a vidék közbiztonságának védelmére.
 
        Ez, a Gárdarendelet szellemét tükröző, szégyenletes törvénycsomag alkotmányos alapjogokba ütközik, ezért az ehhez szükséges alkotmány-módosításokhoz a fidesznek a második fordulóban kétharmadra lesz szüksége. Azonban jelen sorok írásakor még nemcsak ennek megszerzése kérdéses, hanem az is, hogy Lázár János agyrémeit maradéktalanul magáévá teszi-e a narancsos konglomerátum. Azonban ha a leendő honvédelmi- és/vagy titokminiszternek sikerülne a Likud testvérpártján átverni elképzeléseit, és azt a leendő kormánypárt beterjesztené, kétharmados mandátumainak hiányában is lenne sansz a szükséges alkotmánymódosítások elfogadására. Az SZDSZ lightosított utódaként regnáló, és a linderbélai szellemiség átörökítésére hivatott LMP szinte biztos hogy ebben a Fidesz partnere lenne, igaz, a kétharmad egyenlőre velük még aligha valószínű. A Jobbik tiltakozása előre borítékolható, azonban informátoraink azt is hozzátették, a Fidesz forgatókönyvírói háttérmegállapodást kötnének a Jobbikkal, mely szerint az „Új Erőt” TV-csatornához és/vagy országos napilaphoz juttatnák, cserébe a szükséges alkotmánymódosítások elfogadásakor a Jobbik-frakció nagyobb része „egészen véletlenül” nem tartózkodna az ülésteremben, és nem kellő eréllyel tiltakozna a Gárdának immár alkotmányos keretek között történő feloszlatása ellen. Valószínű, hogy a Jobbikkal történő háttéralkudozás még a jövő zenéje, azonban ha figyelembe vesszük a tapasztalati tényt, hogy a pártban de facto minden Szabó Gábor pártigazgató egyszemélyes döntésén múlik, ne legyenek illúzióink.
 
        Bármilyen groteszknek tűnik, ha a csomag a parlament elé kerül, annak megbuktatására az egyetlen halvány remény az MSZP lehet, legalábbis ha a párton belüli erőviszonyok a második fordulót követően sem változnak. A párt hazaáruló szellemisége aligha jobb, mint az LMP-jé, ez vitán felül áll. Azonban a balliberális oldal retorikájában mindig is megvolt az igény a fasisztaveszélyre, ehhez pedig óhatatlanul szükségesek a Szabó Albertek és Bácsfi Diánák. Márpedig a „Lex Lázár” értelmében az ilyen kreálmányok már aligha „randalírozhatnának”, legnagyobb bánatára a balliberális elit hivatásos rettegőinek, hiszen senki nem lenne olyan hülye, hogy egyszerre valósítsa meg a „katonai jellegű szervezet fenntartásának” és a „közterületen való alakzatban vonulás és alakzatban tartózkodás” tényállását. Másrészt érzékenyen érintené a csomag a különböző lövészegyleteket, airsoft- és pantball-pályák üzemeltetőit. Ezek nagyobb része pedig komcsi kötődésű. Kapcsolataik révén nyilvánvaló, hogy még az előírt „nemzetbiztonsági” átvilágításon gond nélkül átmennének, ám mivel a Lázár János elmebeteg elképzelései nemcsak az üzemeltetést, hanem az igénybevételt is előzetes nemzetbiztonsági hozzájáruláshoz kötnék, ez még a „legnagyobb kutyák” számára is drámai ügyfél-szűkülést eredményezne, többségük pedig egyenesen lehúzhatná a rolót. Sőt, a „military-fan-ok” drasztikus lecsökkenése érzékenyen érintené a szintén többnyire komcsi kötődésű „military üzletek” forgalmát is.
 
        Ha ezekből a jelenleg még csak a Fidesz íróasztalán heverő agyrémekből törvény lesz, nyilván széles, a „military-fan-ok” széleskörű, az esetleges szélsőbaltól a szélsőjobbig terjedő összefogására, lobbitevékenységére van szükség ezen törvénycsomag elbuktatásához. Elfogadás esetén a jelenleg létező katonai hagyományőrző egyesületek előtt két út áll. Az egyik, hogy kapcsolatot építenek ki valamely település polgármesterével, és polgárőrség formájában, legális keretek között végzik tevékenységüket. A másik lehetőség, hogy harci kedvüket valamely külföldi ország lőterein, paintball- vagy airsoft-pályáin, illetve túlélőtáboraiban fogják kiélni. (Bár nem tudni, hogy a törvény alkalmazhatósága külföldre is kiterjed-e, és érdekes büntetőjogijogi kérdést vet fel a kettős- vagy többes állampolgársággal rendelkezők esetében). Ha figyelembe vesszük a távolságokat, az árviszonyokat és a Kárpát-medence politikai viszonyait, várható, hogy a horvátországi üzemeltetők és táborszervezők lehetnek majd a „Lex Lázár” egyedüli nyertesei.
 
A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának megbízásából
annak egy tagja                                              
   

 
NAVIGÁTOR
Kultúra: Árnyék és Ragyogás
Zöld:  Csodálatos Világ
Tudomány: AURORA
Jövőnk.Info
 
LEGFRISSEBBEK
Ismét randalíroztak a zsidó telepesek - KÜLFÖLD
Készül az újabb provokáció - JÖVŐNK
Demonstrációs felhívás - OTTHONVÉDŐK
Kavics az égben 4. - KULTÚRA
TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról - JÖVŐNK
Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze! - CIKK
A polip karja - Jövőnk
Anyuúúú! - CIKK

Állatvédőrség - ZÖLD

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok? - CIKK
MEGHÍVÓ - BELFÖLD
Megerőszakoltak és megöltek egy bahrain-i költőnőt - KÜLFÖLD
A MOCSOK ELBORÍT - CIKK
Demokratikus népirtás - CIKK
Hontalanok 1-6. - KULTÚRA
Bűneik a fejükre visszaszállnak... - CIKK
600. - KULTÚRA
Aki szelet vet, vihart arat! - CIKK
ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ - CIKK
Tanmese - GÖRBE TÜKÖR
Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - SZEMEZGETŐ
Egy füst alatt? - KÜLFÖLD
Kezdeti stádiumban gyógyítható a rák! - POSTÁNKBÓL
Vicc - Lóverseny - GÖRBE TÜKÖR
A Hit Gyülekezetének karmaiban - SZEMEZGETŐ
EGYIPTOM NEM AKAR GÁZT ADNI IZRAELNEK - KÜLFÖLD
Különleges érzékelés - TUDOMÁNY
A vakvezető munkakutyák társadalmi elfogadottsága - ZÖLD
Tavaszi tudnivalók a kutyás gazdáknak - ZÖLD
Emberi felelőtlenség - ZÖLD
HELL... - SZEMEZGETŐ
Majd ha Japán összeomlik... - KÜLFÖLD
Robin Hood Akciócsoport - FELHÍVÁS - OTTHONVÉDŐK
A bajok forrása 2. - POSTÁNKBÓL
A bajok forrása 1. - POSTÁNKBÓL
A Jobbik sajnálatos válságának okairól - CIKK
Célkeresztben: A bankok - a pénz urai X. - MEGOLDÁSOK
Háború a bolygó ellen - TUD-TECH
A tények makacs dolgok Orbán elvtárs - CIKK
Éhezés és düh - CIKK
Egészségmegőrzés az ősi hagyományok alapján - MSZ
Előkészületben a "Lex Lázár"? - SZÉKELY MAGYAR NEMZETŐRSÉG

 

 
HIRDETÉS
 
KÉSZÜLŐBEN
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)